Повідомлення про оприлюднення проєкту документа державного планування та Звіту про стратегічну екологічну оцінку «Схема оптимізації систем водопостачання та водовідведення міста Києва»

1. Повна назва документу державного планування (далі – ДДП), що пропонується та стислий вклад його змісту:

Схема оптимізації систем водопостачання та водовідведення (далі – Схема)  – це комплексний документ, в якому на підставі вивчення та аналізу стану систем централізованого водопостачання та водовідведення в цілому та їх окремих елементів розробляються заходи з усунення виявлених недоліків та розвитку систем централізованого водопостачання та водовідведення з метою підвищення якості питної води, ефективності очищення стічних вод, надійності роботи систем забезпечення раціонального використання  матеріальних і енергетичних ресурсів.

Схема розробляється на підставі Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Закону України «Про Загальнодержавну цільову програму «Питна вода України» на 2011-2020 роки та наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України № 316 від 06.09.2010 року.

Стратегічна екологічна оцінка (далі – СЕО) до Схеми розроблена у встановленому порядку на виконання вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

2. Орган, що приймає рішення про затвердження ДДП:

Київська міська рада

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури: громадське обговорення починається з 22.10.2021 до 21.11.2021 (30 календарних днів);

б) способи участі громадськості: надання письмових зауважень і пропозицій у друкованому та електронному вигляді;

в)орган, від якого можна отримати інформацію та адреса, за якою можна ознайомитися з проєктом ДДП, звітом про СЕО та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується ДДП: Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), м. Київ, вул. Велика Житомирська, 15-А (відділ водопровідно-каналізаційного господарства) та на офіційному порталі Києва.

г) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна адреса – Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); 01001, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 15-А,

[email protected] , (044) 270 56 41;

ґ) строки подання зауважень і пропозицій: з 22.10.2021 до 21.11.2021 включно;

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується ДДП: Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), м. Київ, вул. Велика Житомирська, 15-А (відділ водопровідно-каналізаційного господарства)

4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проєкту ДДП: не потребує

Перейти до спискуВерсiя для друку