Головна  →  Звіти  →  17 квітня 2020

Звіт про проведене громадське обговорення проєкту рішення Київської міської ради «Про Правила благоустрою території міста Києва»

1. Орган виконавчої влади, який проводить обговорення:

Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2. Питання або назва проєкту акта, винесеного на обговорення:

Проєкт рішення Київської міської ради «Про Правила благоустрою території міста Києва».

3Інформація про осіб, що взяли участь у обговоренні:

Мешканці міста Києва – відвідувачі офіційного Інтернет-порталу Київської міської державної адміністрації. В обговоренні проєкту прийняли участь 2 користувача, з яких підтримав проєкт рішення 1 користувач, не підтримали проєкт рішення – 0, запропоновано пропозицій - 1.

4. Інформація про пропозиції, що надійшли до органу виконавчої влади за результатами обговорення:

№ п/п

ПІБ, дата та час отримання зауваження або пропозиції

Текст зауваження або пропозиції

Враховано / не враховано

Підстава не врахування пропозиції

1.

Іван Сидорчук 31.03.2020 19:30 (Пропозиція) 

1) Пункт 5 глави 1 "БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ ТА ЇХ УТРИМАННЯ" узгодити із пунктом 1.2 ДБН Б.2.2-5:2011  «БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ»


2) Потребує доопрацювання пункт 12 цієї ж глави щодо "утримання та благоустрій земель запасу районними в місті Києві державні адміністрації за кошти бюджету міста Києва."
РДА не є користувачами чи власниками таких земель. Такі землі можуть бути не оформлені як обєкти землеустрою (не мати меж, кад. номера, визначеної площі, цільового призначення).
Більше того - така конструкція не узгоджується із тендерним законодавством.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3) У главі 5 додати посилання на ДБН В.2.3-15:2007 "Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів", який містить, зокрема, вимоги щодо інженерного обладнання автостоянок".

 

 

 

 

 

 

 

 


4) У главі 9 деталізувати вимоги щодо утримання майданчиків для дресирування собак та майданчиків для вигулу собак, зокрема узгодити їх із рішенням Київради від 25 жовтня 2007 року N 1079/3912 "Про врегулювання питань утримання та поводження з собаками і котами в м. Києві"»

Враховано

 

 

 

 

Не враховано

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не враховано

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не враховано

-

 

 

 

 

Згідно ст. 19  Земельного кодексу України земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадян чи юридичних осіб, можуть перебувати у запасі.

Згідно з розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 31.01.2011 № 121 «Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень» районні в місті Києві державні адміністрації, зокрема, забезпечують організацію благоустрою території відповідного району; здійснення контролю за станом благоустрою, у т. ч. виробничих територій, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян; внесення пропозицій щодо проекту бюджету міста Києва в частині бюджетних призначень відповідних районів, забезпечення виконання бюджету на відповідній території району.

Отже, пропозиції щодо змін до Правил є недоцільним.

 

Норми ДБН В.2.3-15:2007 «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» поширюються на проектування нових та реконструкцію існуючих автостоянок і гаражів (на відведеній у встановленому порядку земельній ділянці) незалежно від форм їх власності та відомчої належності, а глава 5.  врегульовує питання утримання автостоянок та майданчиків для паркування.

Отже, додавати посилання на ДБН В.2.3-15:2007 «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» у Правилах є недоцільним.

 

Вимоги щодо утримання майданчиків для дресирування собак та майданчиків для вигулу собак врегульовані рішенням Київради від 25 жовтня 2007 року №1079/3912 "Про врегулювання питань утримання та поводження з собаками і котами в м. Києві".

У разі їх деталізації необхідно насамперед вносити зміни до існуючого нормативного акту.

Отже, деталізувати вимоги щодо утримання майданчиків для дресирування собак та майданчиків для вигулу собак  у Правилах є недоцільним.

5. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення:

Проєкт рішення Київської міської ради «Про Правила благоустрою території міста Києва» пройшов громадське обговорення.

Перейти до спискуВерсiя для друку