КМДА Київська міська державна адміністрація


17 квітня 2020

Звіт про проведене громадське обговорення проєкту рішення Київської міської ради «Про Правила благоустрою території міста Києва»

1. Орган виконавчої влади, який проводить обговорення:

Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2. Питання або назва проєкту акта, винесеного на обговорення:

Проєкт рішення Київської міської ради «Про Правила благоустрою території міста Києва».

3Інформація про осіб, що взяли участь у обговоренні:

Мешканці міста Києва – відвідувачі офіційного Інтернет-порталу Київської міської державної адміністрації. В обговоренні проєкту прийняли участь 2 користувача, з яких підтримав проєкт рішення 1 користувач, не підтримали проєкт рішення – 0, запропоновано пропозицій - 1.

4. Інформація про пропозиції, що надійшли до органу виконавчої влади за результатами обговорення:

№ п/п

ПІБ, дата та час отримання зауваження або пропозиції

Текст зауваження або пропозиції

Враховано / не враховано

Підстава не врахування пропозиції

1.

Іван Сидорчук 31.03.2020 19:30 (Пропозиція) 

1) Пункт 5 глави 1 "БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ ТА ЇХ УТРИМАННЯ" узгодити із пунктом 1.2 ДБН Б.2.2-5:2011  «БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ»


2) Потребує доопрацювання пункт 12 цієї ж глави щодо "утримання та благоустрій земель запасу районними в місті Києві державні адміністрації за кошти бюджету міста Києва."
РДА не є користувачами чи власниками таких земель. Такі землі можуть бути не оформлені як обєкти землеустрою (не мати меж, кад. номера, визначеної площі, цільового призначення).
Більше того - така конструкція не узгоджується із тендерним законодавством.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3) У главі 5 додати посилання на ДБН В.2.3-15:2007 "Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів", який містить, зокрема, вимоги щодо інженерного обладнання автостоянок".

 

 

 

 

 

 

 

 


4) У главі 9 деталізувати вимоги щодо утримання майданчиків для дресирування собак та майданчиків для вигулу собак, зокрема узгодити їх із рішенням Київради від 25 жовтня 2007 року N 1079/3912 "Про врегулювання питань утримання та поводження з собаками і котами в м. Києві"»

Враховано

 

 

 

 

Не враховано

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не враховано

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не враховано

-

 

 

 

 

Згідно ст. 19  Земельного кодексу України земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадян чи юридичних осіб, можуть перебувати у запасі.

Згідно з розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 31.01.2011 № 121 «Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень» районні в місті Києві державні адміністрації, зокрема, забезпечують організацію благоустрою території відповідного району; здійснення контролю за станом благоустрою, у т. ч. виробничих територій, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян; внесення пропозицій щодо проекту бюджету міста Києва в частині бюджетних призначень відповідних районів, забезпечення виконання бюджету на відповідній території району.

Отже, пропозиції щодо змін до Правил є недоцільним.

 

Норми ДБН В.2.3-15:2007 «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» поширюються на проектування нових та реконструкцію існуючих автостоянок і гаражів (на відведеній у встановленому порядку земельній ділянці) незалежно від форм їх власності та відомчої належності, а глава 5.  врегульовує питання утримання автостоянок та майданчиків для паркування.

Отже, додавати посилання на ДБН В.2.3-15:2007 «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» у Правилах є недоцільним.

 

Вимоги щодо утримання майданчиків для дресирування собак та майданчиків для вигулу собак врегульовані рішенням Київради від 25 жовтня 2007 року №1079/3912 "Про врегулювання питань утримання та поводження з собаками і котами в м. Києві".

У разі їх деталізації необхідно насамперед вносити зміни до існуючого нормативного акту.

Отже, деталізувати вимоги щодо утримання майданчиків для дресирування собак та майданчиків для вигулу собак  у Правилах є недоцільним.

5. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення:

Проєкт рішення Київської міської ради «Про Правила благоустрою території міста Києва» пройшов громадське обговорення.При використанні матеріалів посилання на КМДА обов'язкове.