Повідомлення про проведення громадського обговорення проєкту Комплексної міської цільової програми «Цифровий Київ» на 2024-2025 роки

1. Орган виконавчої влади, який проводить електронні консультації з громадськістю:

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2. Назва проєкту документа, винесеного на консультації з громадськістю:

Проєкт Комплексної міської цільової програми «Цифровий Київ» на 2024‑2025 роки.

3. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюється дія документа, що планується подати на затвердження Київради за результатами консультацій з громадськістю:

 • громадянки/громадяни міста Києва;
 • громадські організації та об’єднання;
 • підприємства, організації, установи;
 • структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація);
 • Київська міська рада.

4. Можливі наслідки прийняття документа для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін:

Проєкт Комплексної міської цільової програми «Цифровий Київ» на 2024‑2025 роки:

 • цифрова трансформація у різних секторах міського господарства та процесів управління, впровадження інновацій, розвиток електронної інформаційної інфраструктури столиці, забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем (ІКС) та електронних сервісів, створення системи кіберзахисту міських електронних інформаційних ресурсів.
 • вирішення проблемних питань у визначених секторах міського господарства шляхом реалізації міських проєктів у сфері цифровізації, цифрових інновацій, електронного урядування та електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства, надання електронних послуг населенню та бізнесу, захисту інформації, кібербезпеки для досягнення цілей Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року
 • виконання завдань розвитку міста Києва з метою його перетворення на сучасний мегаполіс, мешканцям та гостям якого забезпечено високу якість життя та комфортні умови перебування завдяки сталому розвитку економіки та підтримки пріоритетних напрямів життєдіяльності міста.
 • забезпечує реалізацію основних оперативних цілей, визначених документами стратегічного характеру:
  • впровадження принципів сталої міської мобільності; підвищення безпеки дорожнього руху; підвищення ефективності управління транспортною системою міста.
  • підвищення соціальної̈ захищеності мешканців;
  • Забезпечення екологічної̈ безпеки в столиці та зниження негативного впливу на довкілля;
  • підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструктурою та її оновлення відповідно до вимог часу.
  • зниження рівня злочинності.
  • створення умов для успішної імплементації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року;
  • надає можливість вимірювання досягнутих результатів.

5. Електронна адреса, строк і форма подання пропозицій і зауважень:

Електронні консультації з громадськістю будуть відбуватися у термін з 24 жовтня до 07 листопада 2023 року.

Пропозиції і зауваження подавати в письмовій формі на електронну адресу: [email protected].

Інститути громадянського суспільства, наукові та експертні організації, інші юридичні особи під час подання пропозицій і зауважень у письмовій формі зазначають своє найменування та місцезнаходження.

Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються.

6. Прізвище, ім’я відповідальної особи органу виконавчої влади та номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення:

Тамара Самойленко, тел. 366 74 47

7. Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення:

Звіт за результатами обговорення буде оприлюднено на єдиному вебпорталі територіальної громади міста Києва не пізніше ніж через два тижні після прийняття рішень за результатами обговорення.

Перейти до спискуВерсiя для друку