Повідомлення про оприлюднення проєкту міської цільової програми «Підтримка розвитку галузі охорони здоров’я столиці» на 2024-2025 роки та звіту про стратегічну екологічну оцінку

Виконавчий орган Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) повідомляє про проведення стратегічної екологічної оцінки міської цільової програми «Підтримка розвитку галузі охорони здоров’я столиці» на 2024-2025 роки (далі – Програма).

Програма є важливим інструментом реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, який забезпечує послідовне та планомірне втілення основної стратегічної мети розвитку міста Києва – покращення якості життя мешканців, що визначається рівнем надання киянам якісної, доступної та безоплатної медицини шляхом забезпечення населення міста Києва:

- лікарськими засобами та медичними виробами, що не покриваються або не в повному обсязі покриваються за програмою медичних гарантій та окремими державними програмами і заходами програмного характеру;

- медичними послугами, які не передбачені програмою медичних гарантій та окремими державними програмами і заходами програмного характеру;

- перебуванням пацієнтів у закладах охорони здоров’я  у покращених умовах;

- впровадженням в медичній практиці закладів охорони здоров’я сучасних підходів до лікування пацієнтів (технологічних, підвищення рівня виявлення захворюваності) за рахунок оновлення матеріально-технічної бази.

Реалізація Програми сприятиме:

- посиленню спроможності столиці забезпечувати фінансовий захист для громадян у випадку хвороби;

- появі конкуренції постачальників всіх форм власності на ринку медичних послуг;

- підвищенню рівня якості надання медичних послуг, їх фізичної та фінансової доступності;

- реалізації принципу вільного вибору для всіх учасників системи охорони здоров’я (для пацієнта, лікаря, закладу охорони здоров’я, замовника медичних послуг);

- підвищенню рівня прозорості та підзвітності використання бюджетних коштів.

У результаті впровадження заходів Програми очікується, що у порівнянні із існуючим станом, буде позитивний вплив на навколишнє природне середовище, зокрема на здоров’я населення.

Програма підлягає затвердженню Київською міською радою.

Громадське обговорення Програми та звіту про стратегічну екологічну оцінку розпочинається 24 серпня 2023 року та завершується 22 вересня 2023 року.

Способом участі громадськості є надання зауважень і пропозицій у письмовій формі та в електронному форматі.

Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) є органом, від якого можна отримати інформацію щодо стратегічної екологічної оцінки міської цільової програми «Підтримка розвитку галузі охорони здоров’я столиці» на 2024-2025. 

З проєктом міської цільової програми «Підтримка розвитку галузі охорони здоров’я столиці» на 2024-2025 та звітом про стратегічну екологічну оцінку можна ознайомитися на Єдиному вебпорталі територіальної громади міста Києва («Громадськості»-«Консультації з громадськістю») та вебсайті Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) («Громадянам»-«Обговорення»-«Стратегічна екологічна оцінка міської цільової програми «Підтримка розвитку галузі охорони здоров’я столиці» на 2024-2025»).

Пропозиції та зауваження до звіту про стратегічну екологічну оцінку Програми просимо надсилати до Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації): вул. Прорізна, 19, м. Київ, 01001; e-mail: [email protected], або через Єдиний портал територіальної громади міста Києва до 22 вересня 2023 року.

Необхідність проведення транскордонних консультацій відсутня.

 

Перейти до спискуВерсiя для друку