Повідомлення про проведення громадського обговорення проєкту Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки та звіту про стратегічну екологічну оцінку

Виконавчий орган Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) повідомляє про проведення стратегічної екологічної оцінки Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки (далі – Програма).

Програма є важливим інструментом реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, який забезпечує послідовне та планомірне втілення основної стратегічної мети розвитку міста Києва – покращення якості життя мешканців, що визначається економічним добробутом і комфортом життя у місті з багатою історичною традицією.

Реалізація визначених завдань Програми дозволить забезпечити надійне функціонування інженерно-транспортної, енергетичної, комунальної інфраструктури та соціальної сфери міста в умовах воєнного стану; створить передумов для прискореного післявоєнного економічного та інноваційного розвитку столиці, зокрема шляхом створення сприятливих умов для ведення бізнесу та залучення інвестицій, вдосконалення механізмів управління розвитком міста, що стане основою підвищення добробуту, якості та безпеки життєдіяльності населення міста Києва тощо.

У результаті впровадження заходів Програми очікується, що у порівнянні із існуючим станом, буде позитивний вплив на навколишнє природне середовище, зокрема на здоров’я населення.

Програма підлягає затвердженню Київською міською радою.

Громадське обговорення Програми та звіту про стратегічну екологічну оцінку розпочинається 28 липня 2023 року та завершується 27 серпня 2023 року.

Способом участі громадськості є надання зауважень і пропозицій у письмовій формі та в електронному форматі.

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) є органом, від якого можна отримати інформацію щодо стратегічної екологічної оцінки Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки.

З проєктом Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки та звітом про стратегічну екологічну оцінку можна ознайомитися на Єдиному вебпорталі територіальної громади міста Києва («Громадськості»-«Консультації з громадськістю») та вебсайті Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) («Діяльність»-«Програма економічного і соціального розвитку м. Києва»-«Програма економічного і соціального розвитку міста Києва на 2024-2026 роки»-«Стратегічна екологічна оцінка Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2024-2026 роки»-«СЕО проєкту Програми (2023)»).

Пропозиції та зауваження до звіту про стратегічну екологічну оцінку Програми просимо надсилати до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 або на електронну адресу: [email protected], або через Єдиний портал територіальної громади міста Києва до 27 серпня 2023 року.

Необхідність проведення транскордонних консультацій відсутня.

Перейти до спискуВерсiя для друку