Повідомлення про проведення громадського обговорення проєкту Міської цільової програми «Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я столиці» на 2024–2025 роки

1. Орган виконавчої влади, який проводить електронні консультації з громадськістю:

Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2. Назва проекту документа, винесеного на консультації з громадськістю:

Проєкт Міської цільової програми «Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я столиці» на 2024–2025 роки.

3. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюється дія документа, що планується подати на затвердження Київради за результатами консультацій з громадськістю:

 • громадянки/громадяни міста Києва;
 • громадські організації та об’єднання;
 • підприємства, організації, установи;
 • бізнес-кола;
 • виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація).

4. Можливі наслідки прийняття документа для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін:

Проєкт Міської цільової програми «Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я столиці» на 2024–2025 роки:

 • враховує сучасний стан та потреби міста в наданні та отриманні медичних послуг, відповідає вимогам нормативно-правових актів та узгоджується з державними документами стратегічного характеру, зокрема, Концепцією реформи фінансування системи охорони здоров’я України, Цілями сталого розвитку України на період до 2030 року», Державною стратегією регіонального розвитку на 2021–2027 роки, Стратегією розвитку міста Києва до 2025 року;
 • передбачає забезпечення надання мешканцям столиці якісної, доступної та безоплатної медичної допомоги шляхом підтримки та розвитку комунальних закладів охорони здоров`я та підприємств, установ і організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва, що сприяють розвитку галузі охорони здоров’я і функціонуванню єдиного медичного простору
 • Реалізація Програми сприятиме:
  • посиленню спроможності столиці забезпечувати фінансовий захист для громадян у випадку хвороби;
  • появі конкуренції постачальників всіх форм власності на ринку медичних послуг;
  • підвищенню рівня якості надання медичних послуг, їх фізичної та фінансової доступності;
  • реалізації принципу вільного вибору для всіх учасників системи охорони здоров’я (для пацієнта, лікаря, закладу охорони здоров’я, замовника медичних послуг);
  • підвищенню рівня прозорості та підзвітності використання бюджетних коштів.
 • забезпечує реалізацію основних оперативних цілей, визначених Стратегією розвитку міста Києва до 2025 року:
  1. Оперативна ціль 1 «Забезпечення якісної та доступної медицини в м. Києві»;
  2. Оперативна ціль 2 «Підвищення ефективності системи управління у галузі охорони здоров’я».
 • надає можливість оцінювання досягнутих результатів.

5. Електронна адреса, строк і форма подання пропозицій і зауважень:

Електронні консультації з громадськістю будуть відбуватися у термін з 26 липня до 15 серпня 2023 року.

Пропозиції і зауваження подавати в письмовій формі на електронну адресу: [email protected].

Інститути громадянського суспільства, наукові та експертні організації, інші юридичні особи під час подання пропозицій і зауважень у письмовій формі зазначають своє найменування та місцезнаходження.

Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються.

6. Прізвище, ім’я відповідальної особи органу виконавчої влади та номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення:

тел.: 044 284 08 75, 044 284 08 02

7. Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення:

Звіт за результатами обговорення буде оприлюднено на єдиному веб‑порталі територіальної громади міста Києва не пізніше ніж через два тижні після прийняття рішень за результатами обговорення.

Перейти до спискуВерсiя для друку