Головна  →  Звіти  →  4 липня 2023

Звіт про громадське обговорення проєкту Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки

1. Орган виконавчої влади, який проводив обговорення:

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2. Питання або назва проєкту акту, винесеного на обговорення:

Проєкт Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024‑2026 роки (далі – проєкт Програми).

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні:

Мешканці міста Києва – користувачі Єдиного вебпорталу територіальної громади міста Києва (https://kyivcity.gov.ua/).

У громадському обговоренні проєкту Програми та звіту СЕО, проведеному в період з 29 травня до 28 липня 2023 року, взяли участь 12 користувачів Єдиного вебпорталу територіальної громади міста Києва (https://kyivcity.gov.ua/), з них підтримали проєкт Програми – 10, не підтримали – 1, запропоновано редакцій / пропозицій – 2.

Також, в обговорені проєкту Програми взяло участь Об’єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві «Київська міська рада профспілок», які надали свої пропозиції.

4. Інформація про пропозиції, що надійшли до органу виконавчої влади за результатами обговорення:

 1. Пропозиції щодо доповнення проєкту Програми, які надійшли від Об’єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві «Київська міська рада профспілок» у рамках обговорення проєкту Програми.
 2.  

ПІБ, дата та час отримання зауваження або пропозиції

Текст зауваження або пропозиції

Враховано /
не враховано

Підстава не врахування пропозиції

 1.  

Об’єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві «Київська міська рада профспілок»

лист від 20.06.2023 № 05/07-178

(Пропозиція)

До Додатку 2.

Відповідно до Територіальної угоди між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією). Спільним представницьким органом сторони роботодавців на територіальному рівні в місті Києві та Спільним представницьким органом профспілок та об'єднань профспілок м. Києва на 2021-2023 роки, сторони соціального діалогу сприяють виконанню Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період.

Враховуючи зазначене, в пункті 3 Додатку 2 проекту Програми потрібно доповнити, що заінтересованими сторонами, на які поширюється дія документу, є Спільний представницький орган сторони роботодавців на територіальному рівні в місті Києві та Спільний представницький орган профспілок та об'єднань профспілок м. Києва.

Не враховано

 

У запропонованому для обговорення проєкті Програми був відсутній додаток 2.

Одночасно повідомляємо, що додаток 2 - це «Перелік міських цільових програм, які передбачається фінансувати у 2024 році та подальші роки за рахунок бюджетних коштів», в якому не визначаються заінтересовані сторони

 1.  

Об’єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві «Київська міська рада профспілок»

лист від 20.06.2023 № 05/07-178

(Пропозиція)

До Вступної частини проекту Програми (стор.4).

Передостанній абзац викласти в такій редакції: «Проект Програми пройшов стратегічну екологічну оцінку та громадське обговорення із залученням наукових та громадських організацій міста. Спільного представницького органу сторони роботодавців на територіальному рівні в місті Києві та Спільного представницького органу профспілок та об'єднань профспілок м. Києва».

Враховано

Абзац викладено в такій редакції:

«Проєкт Програми пройшов стратегічну екологічну оцінку та громадське обговорення із залученням наукових та громадських організацій міста, а також профспілкового активу м. Києва.»

 1.  

Об’єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві «Київська міська рада профспілок»

лист від 20.06.2023 № 05/07-178

(Пропозиція)

До пункту 1.1. Промисловість та розвиток підприємництва.

Пункт 1.1. Розвиток інноваційних промислових точок зростання Оперативної цілі 1 доповнити завданням:

- виходити з пропозиціями щодо внесення змін до законодавства, зокрема, стосовно впровадження спрощеної системи оформлення оренди земельних ділянок для підприємств, які нарощують обсяги виробництва, освоюють нові види продукції, створюють додаткові робочі місця.

Враховано

Реалізація зазначено заходу буде здійснюватися в межах завдання «Реформування земельно-господарського устрою території міста» та «Удосконалення контролю у сфері земельних відносин та будівництва» сектору «1.4. Розбудова міста і земельні відносини»

 1.  

Об’єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві «Київська міська рада профспілок»

лист від 20.06.2023 № 05/07-178

(Пропозиція)

До пункту 1.3. Ринок праці.

Перелік цільових індикаторів доповнити індикатором такого змісту: «Реалізація гарантій зайнятості для громадян, які не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці і потребують соціального захисту, а саме: осіб з інвалідністю та молодих спеціалістів».

Пункт 1.1. Створення додаткового попиту на робочу силу Оперативної цілі 1 доповнити заходом наступного змісту: «Сприяти підвищенню рівня охоплення професійним навчанням та зайнятістю осіб з інвалідністю»

Враховано

Включено захід «Сприяти підвищенню рівня охоплення професійним навчанням та зайнятістю осіб з інвалідністю» завдання 1.3 «Підвищення кваліфікації робочої сили» сектору 1.3. «Ринок праці»

 1.  

Об’єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві «Київська міська рада профспілок»

лист від 20.06.2023 № 05/07-178

(Пропозиція)

До пункту 2.3. Соціальна підтримка та допомога.

Доповнити наступними заходами:

-       виходячи з наявних можливостей міста здійснювати в установленому законодавством порядку виділення квартир комунальним підприємствам, установам та організаціям для забезпечення працівників, які перебувають на обліку та потребують поліпшення житлових умов та соціальному квартирному обліку;

-       щорічно при формуванні проекту бюджету м. Києва на відповідний рік передбачати, виходячи із наявних можливостей дохідної частини бюджету, кошти на виконання міських цільових програм забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

-       забезпечення реалізації молодіжної житлової політики (забезпечення молоді житлом) - надання молодим родинам, де вік подружжя не перевищує 35 років, і одиноким молодим громадянам такого ж віку пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) житла. Проведення міською владою певної роботи щодо залучення коштів з недержавних джерел фінансування на забезпечення молоді житлом.

Враховано

Передбачено заходами в межах сектору «Соціальна підтримка та допомога».

Одночасно, повідомляємо, що виконання зазначених заходів здійснюється в межах Територіальної угоди між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією). Спільним представницьким органом сторони роботодавців на територіальному рівні в місті Києві та Спільним представницьким органом профспілок та об'єднань профспілок м. Києва на 2021-2023 роки

 1.  

Об’єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві «Київська міська рада профспілок»

лист від 20.06.2023 № 05/07-178

(Пропозиція)

До пункту 2.6. Публічний простір.

Пункт 1.1. Оперативної цілі 1 доповнити заходами:

- зберігати існуючу інфраструктуру дитячих оздоровчих та культурно-мистецьких закладів (будинки та палаци культури, театри, кінотеатри, музеї, бібліотеки, музичні професійні колективи, парки культури і мистецтв, школи естетичного виховання) та забезпечити їх фінансування з бюджету;

- забезпечити належний догляд за зеленими насадженнями міста, особливо продовж центральних вулиць та скверів. Заборонити стоянки автомобілів на території паркових зон міста

Враховано

Комунальними підприємствами УЗН здійснюється постійний та належний догляд за зеленими насадженнями міста, зокрема продовж центральних вулиць та скверів.

Контроль за паркуванням здійснюється відповідно до Правил дорожнього руху, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306, та Правил паркування транспортних засобів, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1342.

Одночасно інформуємо, що виконання зазначених заходів здійснюється в межах Територіальної угоди між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією). Спільним представницьким органом сторони роботодавців на територіальному рівні в місті Києві та Спільним представницьким органом профспілок та об'єднань профспілок м. Києва на 2021-2023 роки

 

 1. Пропозиції, що надійшли до проєкту Програми від користувачів Єдиного вебпорталу територіальної громади міста Києва (https://kyivcity.gov.ua/)

ПІБ, дата та час отримання зауваження або пропозиції

Текст зауваження або пропозиції

Враховано /
не враховано

Підстава не врахування пропозиції

 1.  

Віталій Грига

30.05.2023

15:10

(Пропозиція)

Переглняти цільові індикатори по цілі №1.

Зокрема на Стор. 74 показники за індикатором "Обсяг реалізованої продукції промисловості" наведено у фактичних цінах, що з урахуванням прогнозного рівня інфляції означитиме в кращому випадку лише незначний приріст. Тому доцільно або визначати показники у грошовому вимірі у постійних цінах, або збільшити цільові значення.

Не враховано

Головним управлінням статистики у місті Києві надається інформація за показником обсягу реалізації продукції у діючих цінах. Актуалізацію показників обсягу реалізації промислової продукції на душу населення можливо зробити після оприлюднення офіційних даних щодо чисельності населення міста Києва та обсягу реалізації промислової продукції

 1.  

Віталій Грига

30.05.2023

15:10

(Пропозиція)

Переглняти цільові індикатори по цілі №1.

На стор. 75 Індикатор "Кількість суб’єктів малого та середнього підприємництва, яким заплановано надати фінансовокредитну підтримку" потребу корегування, виходячи з того, що у 2024 році доцільно підтримати більше МСП, ніж у 2026 (адже у 2024 році потреба у підтримці буде більшою(це буде або відновлення, або ще триватиме військовий стан) - отже, варто збільшити обсяги підпримки бізнесу в більш скрутний час.

Не враховано

Індикатор «Кількість суб’єктів малого та середнього підприємництва, яким заплановано надати фінансово-кредитну підтримку» у 2024 та 2025 роках визначено, відповідно до проєкту Міської цільової програми сприяння розвитку промисловості, підприємництва та споживчого ринку на 2024–2025 роки.

Тривалість більш скрутного часу визначити неможливо

 1.  

Дмитро Пилипенко

11.06.2023

17:41

(Пропозиція)

Кількість громадських туалетів: комунальних/приватних.

Киян дуже турбує недостатня кількість громадських туалетів. Вони навіть пишуть петиції і набирають 6000 потрібних голосів. https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=11094&chit=922#a_ch_922
Тому необхідно, щоб в Програмі були показники по зростанню кількості громадських вбиралень, в т.ч. вуличних

Не враховано

На балансі СВКП «Київводфонд», яке підпорядковане Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), перебувають вбиральні стаціонарного типу у кількості 41 штука та 17 вбиралень модульного типу. Слід також враховувати вбиральні, які перебувають на балансі інших суб’єктів (напр. райдержадміністрацій), а також кількість приватних громадських вбиралень (торговельно-розважальні центри, магазини, заклади харчування тощо), про які у Департаменті інформація відсутня.

Отже, включати зазначену пропозицію до Програми не доцільно. Щодо петиції № 11094 «Створити карту туалетів, щоб легко знайти працюючу вбиральню», про яку йде мова у пропозиціях громадськості, повідомляємо, що така карта створена, розміщена на головній вебсторінці СВКП «Київводфонд» та постійно оновлюється

 1.  

Дмитро Пилипенко

11.06.2023

17:41

(Пропозиція)

Кількість зупинок громадського транспорту без лавок для сидіння і без навісів для захисту від дощу, снігу та СОНЦЯ.

В місті Києві є багато зупинок громадського транспорту без лавок та навісів. Одні були демонтовані через скасування дозволів, а інші через зношеність. Нових не встановили. Пасажири змушені стояти без можливості присісти або мокнути під дощем чи снігом. Також лавки і навіси не встановлюють на нових зупинках, де прокладені нові маршрути. ЗАБОРОНИТИ встановлювати на зупинках навіси зі світлопрозорим дахом, який не захищає людей у спеку від сонячного випромінювання! Замінити всі раніше встановлені світлопрозорі дахи навісів на такі, що захищають від сонячного випромінювання.

Не враховано

Можливе облаштування частини зупинок громадського транспорту.

На даний час йде вивчення пасажиропотоків, після завершення якого прийматиметься остаточне рішення щодо функціонування маршрутів та подальшого вирішення питання облаштування зупинок.

На дахах сучасних павільйонів очікування вже використовується тоноване скло з світло відбиваючою плівкою.

Облаштування зупиночних комплексів відбувається в межах поточної діяльності комунальних підприємств

 1.  

Дмитро Пилипенко

11.06.2023

17:41

(Пропозиція)

Транспорт. Тролейбусне депо на Троєщині.

Декілька десятків тролейбусів щоденно роблять нульовий 15-кілометровий рейс (це лише в одну сторону) з Куренівського тролейбусного депо до житлового масиву Троєщина, який по розмірам співставний з обласним центром України.
Цей перепробіг - зайва оплата робочого часу водія, витрати електрики, ходовий ресурс - все це витрачається на перевезення повітря.

Тому потрібно включити в Програму, як колись і планувалось, на території автобусного парку #6 на Троєщині створення суміщеного автобусно-тролейбусного парку. Для цього потрібно або прокласти 2,2 км + 2,2 км контактної мережі, або всі наступні закупівлі тролейбусів виконувати лише з наявністю автономного ходу, здатним подолати відстань до депо №6 без дротів.

Не враховано

Зазначена пропозиція врахована у проєкті Плану заходів на 2021-2024 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, проєкті Міської цільової програми розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2024-2025 роки, Міській цільовій програмі розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки та у підпроєкті «Оновлення тролейбусного парку» проєкту «Міський електричний транспорт м. Києва» (кредит ЄІБ для КП «Київпастранс» на суму 50 млн євро), в рамках реалізації якого після погодження ЄІБ тендерної документації відбудеться оголошення тендеру на закупівлю тролейбусів з автономним ходом не менше ніж на 20 км. Враховано оновлення рухомого складу тролейбусного парку

 1.  

Дмитро Пилипенко

11.06.2023

17:41

(Пропозиція)

Транспорт. Тролейбуси.

Виконувати закупівлю тролейбусів виключно з наявністю автономного ходу, не менш ніж на 20 км.

Не враховано

Зазначена пропозиція врахована у підпроєкті «Оновлення тролейбусного парку» проєкту «Міський електричний транспорт м. Києва» (кредит ЄІБ для КП «Київпастранс» на суму 50 млн євро). Після погодження ЄІБ тендерної документації, відбудеться оголошення тендеру на закупівлю тролейбусів з автономним ходом не менше ніж на 20 км

 1.  

Дмитро Пилипенко

11.06.2023

17:41

(Пропозиція)

Кількість доріг в Києві без зовнішнього освітлення: асфальтованих/ґрунтових.

Передбачити в Програмі кількісні показники по обов'язковому освітленню тротуарів, велодоріжок та окремих від вулиць пішохідних доріжок.

Для зменшення смертності пішоходів на дорогах, передбачити в Програмі кількісні показники по впровадженню КОНТРАСТНОГО освітлення на пішохідних наземних переходах та велосипедних переїздах (ДБН В.2.3-5:2018, як приклад, чудові рішення є у Вінниці).

Наразі в Києві ще є значна кількість доріг без зовнішнього освітлення, особливо грунтових в приватному секторі.

Не враховано

Проєкт Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки передбачає завдання з будівництва мереж зовнішнього освітлення в частині Оперативної цілі 2. «Підвищення безпеки дорожнього руху», Завдання 2.1. Зниження кількості ДТП, смертності та травматизму, захід «Модернізація та розширення мереж зовнішнього освітлення вулиць, магістралей, пішохідних переходів, тротуарів та прибудинкових територій», в тому числі капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення, нове будівництво та реконструкція об’єктів зовнішнього освітлення.

Зазначене завдання враховує заходи проєкту Міської цільової програми розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2024-2025 роки за напрямом «Розвиток зовнішнього освітлення м. Києва». Зазначений проєкт міської цільової програми містить кількісні показники за заходами:

- розвиток та модернізація мереж зовнішнього освітлення вулиць, транспортних магістралей (перелік об’єктів реконструкції та будівництва);

- будівництво та модернізація мереж зовнішнього освітлення прибудинкових територій в м. Києві; (в переліку адрес є у т. ч. адреси в приватному секторі);

- будівництво мереж автономного освітлення нерегульованих пішохідних переходів.

За умови успішного виконання заходів проєкту Міської цільової програми розвитку транспортної інфраструктури міста Києва за напрямом «Розвиток зовнішнього освітлення м. Києва» в середньостроковій перспективі буде досягнений цільовий індикатор: «частка світлодіодних світильників в структурі джерел зовнішнього освітлення», який передбачено Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва на 2024-2026 роки.

Враховуючи, що проєкт Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2024-2026 роки розробляється на середньостроковий період, є плановим документом реалізації Стратегії розвитку міста Києва і враховує заходи Міської цільової програми розвитку транспортної інфраструктури міста Києва, її обтяження показниками, які дублюватимуть міську цільову програму, є недоречним

 1.  

Дмитро Пилипенко

11.06.2023

17:41

(Пропозиція)

Кількість доріг із ґрунтовим покриттям.

Вулиці столиці, які були приєднані до неї ще 30-60 років тому - досі без твердого покриття. Мова переважно про приватний сектор. У випадку неможливості прокладання асфальту, через відсутність комунікацій, можна класти плитку або аеродромні великі плити, які легко демонтуються для підземних робіт. В Програмі має бути прописаний поступовий «прихід цивілізації» до приватного сектор Києва у вигляді твердого покриття доріг.

Не враховано

Переважна більшість ґрунтових доріг не значиться на балансовому утриманні шляхово-експлуатаційних підприємств (розпорядження Київської міської державної адміністрації від 07.10.2003 № 1878 «Про комплексний розвиток інженерно-транспортної інфраструктури мікрорайонів малоповерхової (приватної) забудови» (із змінами, внесеними згідно з розпорядженнями Київської міської державної адміністрації від 28.09.2006 № 1421 та від 21.12.2007 № 1702)), замовниками проєктування і будівництва інженерно-транспортної інфраструктури у мікрорайонах малоповерхової (приватної) забудови визначено виконавчі органи районних у м. Києві рад (районні в м. Києві державні адміністрації). Враховуючи викладене, вважаємо за доцільне визначити відповідальними за прокладання інженерних мереж та будівництво автодоріг районні в м. Києві державні адміністрації

 

 1.  

Дмитро Пилипенко

11.06.2023

17:41

(Пропозиція)

Кількість прибудинкових територій, де облаштовані вело паркінгів.

Зростання кількості велосипедистів та вело доріжок призводить до зростання потреби паркуванні велосипедів, тому зростання кількості вело паркінгів має бути обов’язковим показником розвитку транспорту столиці.

Не враховано

 

Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 1 та частини 1 статті 5 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» від 14.05.2015 № 417-VIII (далі – Закон № 417) будинки та прибудинкова територія є спільним майном співвласників (власників квартир або нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку), що належить їм на праві спільної сумісної власності.

Водночас пунктом 1 частини 1 статті 6 та пунктом 1 частини 2 статті 10 Закону № 417 передбачено, що співвласники мають право вільно користуватися спільним майном багатоквартирного будинку з урахуванням умов та обмежень, встановлених законом або рішенням співвласників, а збори співвласників вповноважені приймати рішення, зокрема, про встановлення, зміну та скасування обмежень щодо користування ним.

Тобто, на сьогодні для влаштування велопаркінгів біля житлових будинках необхідна згода співвласників житлового будинку, яка надається шляхом проведення загальних зборів співвласників та складання відповідного протоколу. Зважаючи на викладене, в разі прийняття співвласниками будинку на загальних зборах рішення про влаштування вело паркінгу на прибудинковій території, їм необхідно укласти договір на послугу з управління багатоквартирним будинком та за згодою сторін передбачити у кошторисі витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території витрати на влаштування таких велопаркінгів

 

 1.  

Дмитро Пилипенко

11.06.2023

17:41

(Пропозиція)

Кількість обладнаних муніципальних парко місць на узбіччі доріг.

Багато київських вулиць мають надлишкову ширину смуг та одночасно дефіцит офіційно облаштованих паркомісць, через що маємо ситуацію зі стихійним паркуванням в 1-й полосі. Хаотичне паркування призводить до зменшенням пропускної здатності доріг. Це паркування ніяк і ніким не обліковується, кошти не потрапляють у бюджет міста. Потрібна в Програму включити кількісні показники по "легалізіції" та впорядкуванні хаотчиного пракування на узбіччях вулиць. За один-два роки, можна створити декілька десятків тисяч паркувальних місць вздовж вулиць за рахунок однієї розмітки, без дороговартісного капітального будівництва.

Не враховано

КП «Київтранспарксервіс», підпорядкованим Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), здійснюється господарська діяльність на паркувальних майданчиках, визначених і закріплених за підприємством згідно з таблицею 1 додатка № 5 до рішення Київської міської ради від 23.06.2011 № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві» (із змінами та доповненнями) та наказом Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.03.2021 № Н-67 «Про затвердження переліку відведених майданчиків для паркування транспортних засобів на вулицях і дорогах міста Києва» (зі змінами та доповненнями).

Крім цього зазначаємо, що фахівцями підприємства ведеться постійна робота з обстеження територій м. Києва на предмет можливості облаштування додаткових паркувальних місць. У разі виявлення можливості – підприємством подається відповідний пакет документів з метою закріплення і належного облаштування територій нових паркувальних майданчиків

 1.  

Дмитро Пилипенко

11.06.2023

17:41

(Пропозиція)

Кількість встановлених зарядних станцій для електричних автомобілей на муніципальних парковках.

У зв’язку із зростанням кількості електричних автомобілів та майбутньою забороною ЄС на продаж автівок із ДВЗ, постає питання щодо необхідності їх зарядки. Міська влада має включити в Програму показники кількості електричних зарядних станцій (виключно) на муніципальних паркувальних майданчиках. Жодної гривні коштів платників податків на встановлення таких станцій не потрібно. Достатньо провести електронний аукціон на право розміщення і бажаючи компанії за свій рахунок будуть їх встановлювати та обслуговувати.

Не враховано

Відповідно до статті 4 «Станції зарядки електромобілів» Закону України «Про деякі питання використання транспортних засобів, оснащених електричними двигунами, та внесення змін до деяких законів України щодо подолання паливної залежності і розвитку електрозарядної інфраструктури та електричних транспортних засобів» приєднання станцій зарядки електромобілів до електричних мереж здійснюється відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», Кодексу системи передачі, Кодексу систем розподілу. Розміщення станцій зарядки електромобілів на земельних ділянках здійснюється за згодою їх власників або за погодженням із землекористувачами. За відсутності землекористувача земель комунальної власності розміщення станцій зарядки електромобілів здійснюється на підставі дозволу на порушення об’єктів благоустрою, виданого виконавчим органом сільської, селищної, міської ради.

Розглядається можливість залучення інвесторів для реалізації зазначеного заходу

 1.  

Дмитро Пилипенко

11.06.2023

17:41

(Пропозиція)

Кількість незавершених об’єктів будівництва транспортної інфраструктури.

У Києві запускаються все нові і нові інфраструктурні проекти, проте «старі» (раніше розпочаті) так і не завершуються – не вводяться в експлуатацію, залишаються в не повній готовності. На їх утримання в недобудованому вигляді або для коректування документації витрачаються кошти платників податків, наявні кошти розпорошуються. Для уникнення цього явища надалі та підвищенню контролю необхідно включити до Програми показники максимальної кількості об’єктів незавершеного будівництва транспортної інфраструктури в кожному конкретному році.

Не враховано

При формуванні пропозицій щодо включення до проєкту Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки та адресного переліку об’єктів для виконання робіт з капітального ремонту в межах доведених бюджетних призначень враховуються наступні критерії пріоритетності до об’єктів, а саме:

- забезпечення фінансуванням пускових об’єктів;

- забезпечення фінансуванням перехідних об’єктів та об’єктів з високим ступенем будівельної готовності;

- забезпечення фінансуванням об’єктів, на розробку проєктної документації за якими були витрачені бюджетні кошти у минулі роки;

- забезпечення фінансуванням об’єктів, які передбачається фінансувати за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

Таким чином, враховуючи можливості бюджету м. Києва, існують об’єкти, які не включаються до бюджетних програм фінансування

 1.  

Дмитро Пилипенко

11.06.2023

17:41

(Пропозиція)

Площа виконаних поточних/середніх/капітальних ремонтів тротуарів.

Під час поточних або середніх ремонтів вулиць увага дорожніх служб у 90% випадках концентрується на дорогах, а не на тротуарах. Тротуари роками, десятками років стоять без ремонту, навіть поточного, в той же час деякі аварійні вулиці щороку «латаються», що призводить до погіршення умов пересування пішоходів. Для контролю за цим несправедливим розподілом необхідно включити до Програми показники ремонтів тротуарів, щоб

Враховано

Необхідні види ремонту (дрібний, середній, капітальний, реконструкція), орієнтовний обсяг таких робіт та об’єкти визначаються під час комісійних обстежень вулично-дорожньої мережі відповідно до вимог Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012 № 54 та ДСТУ 3587:2022 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги. Вимоги до експлуатаційного стану»

 1.  

Дмитро Пилипенко

11.06.2023

17:41

(Пропозиція)

Площа виконаних поточних/середніх/ капітальних ремонтів вулиць.

КК «Київавтодор» під час визначення пріоритетності ремонтів вулиць віддає перевагу і направляє основні кошти на поточний «ямковий» ремонт, замість того ж середнього. Площа щорічного поточного «ямкового» ремонту вулиць значно перевищує площу середнього. Хоча середній ремонт може протриматися 5-7 чи навіть 10 років, а «ямковий» поточний лише 6 місяців до найближчих морозів, адже «латки» кладуть на зношений і потрісканий асфальт. Тому вкрай важливо зафіксувати в Програмі перерозподіл площі ремонтів вулиць на користь середнього та капітального.

Не враховано

Необхідні види ремонту (дрібний, середній, капітальний, реконструкція), орієнтовний обсяг таких робіт та об’єкти визначаються під час комісійних обстежень вулично-дорожньої мережі відповідно до вимог Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012 № 54 та ДСТУ 3587:2022 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги. Вимоги до експлуатаційного стану»

 1.  

Дмитро Пилипенко

11.06.2023

17:41

(Пропозиція)

Відсоток автобусів/трамваїв/тролейбусів від загальної кількості з кондиціонерами в салоні.

Щороку влітку починаються страждання пасажирів столиці в громадському транспорту без кондиціонерів. Для поступового вирішення цієї проблеми необхідно включити в Програму показники щодо рухомого складу громадського транспорту з кондиціонерами.

Не враховано

Відсоток транспортних засобів від загальної кількості з кондиціонерами в салоні станом на 27.06.2023:

- автобус – загальна кількість 564 од, із них обладнанні кондиціонерами – 58,9% (не передбачено заводом-виробником обладнання кондиціонерами – 41,1%);

- трамвай – загальна кількість 366 од., із них обладнанні кондиціонерами – 27,6% (не передбачено заводом-виробником обладнання кондиціонерами – 72,4%);

- тролейбус – загальна кількість 304 од., із них обладнанні кондиціонерами – 24,7% (не передбачено заводом-виробником обладнання кондиціонерами – 75,3%).

Закупівля нового транспорту здійснюється з врахуванням вимог щодо обладнання кондиціонерами салонів транспортних засобів

 1.  

Дмитро Пилипенко

11.06.2023

17:41

(Пропозиція)

Площа новостворених зелених зон (газонів, лунок для дерев) під час капітального чи середнього ремонту.

КК «Київавтодор» під час затвердження проектів ремонтів або їх проведення вдається до поступового знищення зелених зон на тротарах – «закатування» їх в асфальт або у бруківку. Замість облаштування газону, де росли б квіти, чи лунки для дерева, створюється чергова асфальтова «пустеля» - без затінку, нагріта на сонці. Також газони і лунки знищуются для облаштування паркувальних кишень, паркувальних майданчиків. Тому необхідно включити до Програми показники по створенню газонів, лунок для дерев замість асфальту під час ремонтів.

 

Не враховано

Під час виконання робіт з капітального будівництва та/або капітального ремонту комунальною корпорацією «Київавтодор» при формуванні технічного завдання на проєктування обов’язково передбачено озеленення території при технічній можливості облаштування. Також проєкти розробляються згідно з відповідними чинними нормативно-правовими актами ДБН та ДСТУ.

Середній ремонт виконується виключно балансоутримувачем, а саме комунальним підприємством шляхово-експлуатаційним управлінням в межах своїх балансових територій. Поточний ремонт виконується на підставі дефектних актів в межах вулично-шляхової мережі

 1.  

Дмитро Пилипенко

11.06.2023

17:41

(Пропозиція)

Кількість встановлених камер відео нагляду.

Зараз багато камер "Безпечне місто" встановлено вздовж доріг та на перехрестях. З метою покращення безпеки в місті та швидкому виявленню злочинців необхідно включити до Програми показники встановлення камер відео нагляду в житлових кварталах, масивах (Троєщина, Борщагівка, Лісовий ...) та дворах де фіксується найбільше злочинів.

Не враховано

Незважаючи на значну кількість засобів відеофіксації у складі комплексної системи відеоспостереження міста Києва, на сьогодні ще не забезпечено відеонаглядом у повному обсязі локації з масовим скупченням людей, місця з підвищеним рівнем правопорушень, зокрема порушень правил дорожнього руху тощо. В умовах воєнного стану в Україні першочергово виконуються завдання із охоплення відеоспостереженням території міста Києва для підтримки діяльності військових формувань та сил оборони, правоохоронних органів, державних органів, міських служб тощо.

Водночас, завдяки активній позиції мешканців столиці вже реалізовано низку громадських проєктів із встановлення відеоспостереження у дворах житлових будинків, з охоплення відеонаглядом житлових масивів з використанням інструментів громадського бюджету міста Києва. У поточному році забезпечується виконання проєктів, які були визначені до реалізації у 2022 році

 

 1.  

Дмитро Пилипенко

11.06.2023

17:41

(Пропозиція)

Кількість капітальних споруд пожежних депо.

В різних районах Києва зростає кількість приватних та багатоквартирних будинків, але кількість капітальних споруд пожежних депо залишається на тому ж рівні. Їхні капітальні споруди не включають у Детальні плани територій та не виділяють земельні ділянки для будівництва. В той же час пожежники вже змушені розміщувати свої пожежні бригади у тимчасових спорудах – розбірних гаражах. Тому потрібно включити показники капітальних споруд пожежних депо до Програми.

 Враховано

Розпорядженням начальника Київської міської військової адміністрації від 26.05.2023 № 300 передбачено встановлення пожежно-рятувальних постів на території міста Києва за адресами:

- вул. Олевська, Святошинський район;

- на перетині вул. Богатирської та вул. Полярної, Оболонський район;

- вул. Соломії Крушельницької, Дарницький район;

- на розі вул. Машиністівська та вул. Довбуша, Дніпровський район;

- вул. Алматинська, Дніпровський район;

- вул. Острівна, 12-а, Голосіївський район.

Встановлення цих пожежно-рятувальних постів буде фінансуватися за рахунок коштів, передбачених в бюджеті міста Києва на 2023 рік за кодом програмної класифікації видатків 3019800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» в сумі 316 463,7 тис. грн

 1.  

Дмитро Пилипенко

11.06.2023

17:41

(Пропозиція)

Кількість авто заправних станцій.

Київ вже багато років не розширюється, але його територію продовжують віддавати авто заправним станціям. Замість скверів чи майданчиків для вигулу собак під вікнами людей будують все нові і нові станції. Замість зменшення їхньої кількості чи перенесення на околицю міста – лише зростання їхньої кількості. Мешканці прилеглих будинків постійно у небезпеці через прилеглість таких заправок. Для прикладу заправка на Севастопольській площі знаходиться у 50 метрах від новонароджених дітей з пологового будинку. Для фіксації максимальної кількості АЗС необхідно внести цей показник до Програми.

Не враховано

Згідно з вимогами статті 26 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», забудова територій здійснюється шляхом розміщення об'єктів будівництва з дотриманням суб’єктами містобудування додержуватися містобудівних умов та обмежень під час проєктування і будівництва об’єктів. Право на забудову земельної ділянки реалізується її власником або користувачем за умови використання земельної ділянки відповідно до вимог містобудівної документації

 1.  

Дмитро Пилипенко

11.06.2023

17:41

(Пропозиція)

Кількість сміттєсортувальних / сміттєпереробних заводів.

У зв’язку із поступовим закриттям полігону твердих побутових відходів №5 вже скоро постане нагальна потреба у сортуванні та переробці відходів столиці. Для вирішення цієї проблеми необхідно включити до Програми показники кількості майбутніх сміттєсортувальних і сміттєпереробних заводів.

 

Не враховано

На період дії воєнного стану будівництво сміттєсортувальних / сміттєпереробних заводів не планується

 1.  

Дмитро Пилипенко

11.06.2023

17:41

(Пропозиція)

Кількість приватних будинків без централізованої каналізаційної мережі.

Багато вулиць і будинків столиці України залишаються без централізованої каналізаційної мережі. Вони змушені використовувати вигрібні ями та замовляти вивезення своїх рідких відходів. Для вирішення питання із каналізацією необхідно включити до Програми показники забезпечення людей централізованими комунальними мережами.

Не враховано

У Департаменті житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відсутня інформація про кількість приватних домогосподарств, які потребують централізованого водопостачання та водовідведення. Відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 07.10.2003 № 1878, районним в м. Києві державним адміністраціям було доручено забезпечити розробку проєктної документації та виконання будівельних робіт з прокладання та реконструкції мереж, зокрема, водопостачання та водовідведення у приватному секторі.

Крім того, потребу у необхідності централізованого водопостачання та каналізування визначає безпосередньо власник приватного домогосподарства. Тобто за відсутності у власника такої потреби, включати його будинок до відповідного переліку не доцільно. Враховуючи вищезазначене та те, що приватний сектор розташований у кожному районі міста, за інформацією щодо кількості приватних будинків без централізованої водопровідної та каналізаційної мереж, доцільно звертатися до райдержадміністрацій

 1.  

Дмитро Пилипенко

11.06.2023

17:41

(Пропозиція)

Кількість приватних будинків без централізованої водопровідної мережі.

Аналогічно як і з каналізацією. Дивіться вище.

Не враховано

 1.  

Дмитро Пилипенко

11.06.2023

17:41

(Пропозиція)

Кількість підприємств комунальної форми власності.

В Києві зараз 1909 комунальних підприємств. Це призводить до значних адміністративних видатків на їхнє обслуговування та утримання людей для їхнього контролю. В Програмі необхідно прописати поступове щорічне зменшення кількості комунальних підприємств

Не враховано

Основними пріоритетами діяльності столичної влади є надання послуг з розвитку інфраструктури, освіти, охорони здоров’я, зв’язку, транспорту, спортивного та культурного розвитку, соціального захисту, екстреної допомоги, електро- і водопостачання та інших комунальних послуг населенню міста Києва, а також послуг з комплексної забудови, благоустрою та утриманню територій через функціонування комунальних суб’єктів господарювання. Питання оптимізації кількості комунальних суб’єктів господарювання, останні роки, перебуває на постійному контролі міської влади.

Система функціонування комунальних суб’єктів господарювання розподілена за галузями у відповідності до мети і створення підприємства та згідно з їх функціональним призначенням.

За уточненими даними реєстру комунальних підприємств територіальної громади міста Києва, загальна кількість юридичних осіб в цілому станом на 26 червня 2023 року, становить 1907, на балансах яких обліковуються активи територіальної громади міста Києва, у тому числі:

- бюджетні заклади, установи та організації – 1482, в тому числі 41 – «органи місцевого самоврядування», 115 - «органи державної влади» (Київрада, структурні підрозділи в/о КМР (КМДА), РДА та їх структурні підрозділи), (з них перебувають у стані припинення, ліквідації або реорганізації за рішенням власника – 26 суб’єктів) на балансах яких обліковуються активи територіальної громади м. Києва. Із загальної кількості комунальних бюджетних закладів, установ та організацій (1482) з них перебувають у стані припинення, ліквідації або реорганізації за рішенням власника – 53:

- бюджетні заклади, установи та організації поділені н а галузі та види діяльності, найбільша галузь «Освіта» – 1114 закладів (з них перебувають у стані припинення, ліквідації або реорганізації за рішенням власника - 14), а саме: дитячі дошкільні заклади – 578; загальноосвітні навчальні заклади – 182; спеціалізовані школи – 117; гімназії -48; освіта у сфері спорту – 46; ліцеї -32; центри дитячої творчості -21; професійно-технічна освіта – 18; інтернати – 15, інші- 57; галузь «Культура» – 110 закладів, установ та організацій а саме: навчальні заклади культури – 40; бібліотеки – 13; музеї – 13; будинки культури – 3, тощо; галузь «Соціальне забезпечення» - 74 заклади та установи (з них перебувають у стані припинення, ліквідації або реорганізації за рішенням власника - 3), а саме: соціальна допомога – 54, управління в соціальній сфері – 17, тощо; галузь «Фізична культура і спорт» - 19 заклад, організація та установа; галузь «Охорона здоров’я» - 19 заклади (з них перебувають у стані припинення, ліквідації або реорганізації за рішенням власника - 10) , тощо;

- госпрозрахункові комунальні підприємства (установи, організації), які здійснюють діяльність на засадах госпрозрахунку – 425 (з них перебувають у стані припинення, ліквідації або реорганізації за рішенням власника – 149), в т. ч.: підприємства, які виконують функції, соціальні, освітні та культурні, охорони здоров’я, без мети отримання прибутку (комунальні некомерційні підприємства: галузь «Охорона здоров’я» - 113 (з яких 12 підприємств перебуває в стані припинення (ліквідації, реорганізації); галузь «Культура» - 54 (з яких 10 підприємств та організацій перебуває в стані припинення (ліквідації, реорганізації)); галузь «Житлово-комунальне господарство» – 82 (з яких 68 підприємств та організацій перебуває в стані припинення (ліквідації, реорганізації)); галузь «Комунальне господарство» - 62 (з яких 12 підприємств та організацій перебуває в стані припинення (ліквідації, реорганізації), а саме: озеленення та благоустрій міста - 18, шляхове господарство - 18, експлуатація житлового фонду – 5, ритуальне господарство – 3, тощо; галузь «Будівництво» - 27 (з яких 2 підприємства перебуває в стані припинення (ліквідації, реорганізації); галузь «Транспорт» - 23 підприємства та організації (з яких 13 підприємств та організацій перебуває в стані припинення (ліквідації, реорганізації); галузь «Громадське харчування» - 12 (з яких 4 підприємства перебуває в стані припинення); галузь «Торгівля» - 10 підприємств (з яких 1 підприємство перебуває в стані припинення); діяльність у галузі «Проектування та науки» – 12 підприємств (з яких 4 підприємства перебуває в стані припинення), інші.

Отже, питома вага бюджетних закладів, організацій та установ в загальній структурі (1907) становить 77,7% (1482), з них перебувають у стані припинення, ліквідації або реорганізації за рішенням власника – 3,6% (або 53 закладів, організацій та установ); госпрозрахункових комунальних підприємств, організацій – 22,3% (425), з них перебувають у стані припинення, ліквідації або реорганізації - 35%, (або 149 підприємств, організації).

На думку Департаменту комунальної власності в м. Києві виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), на сьогодні, у місті Києві функціонує достатня кількість економічно активних госпрозрахункових комунальних підприємств – 276. За останні 5 років власником (Київською міською радою) з метою оптимізації комунальних підприємств прийнято 70 рішень про припинення (реорганізацію, ліквідацію), решта підприємств забезпечують безперебійну роботу інфраструктури міста Києва, соціальний захист, освітню та культурну діяльність в умовах сьогодення (запровадженого воєнного стану)

 1.  

Дмитро Пилипенко

11.06.2023

17:41

(Пропозиція)

Кількість демонтованих рекламних засобів.

Заборонити та демонтувати рекламне сміття в метрополітені. Значення в проекті «Кількість демонтованих рекламних засобів» 9660 – 9700 – 9750 необхідно збільшити до 27000 – 28000 – 29000 одиниць. Адже за довоєнний 2021 рік було демонтовано майже 25000 рекламних засобів. Тобто значення в проекті 9660 це роботи на декілька місяців, а не на весь рік. До того ж згідно адресної бази даних наразі в місті Києві виявлено майже 67000 незаконних рекламних засобів, тому навіть якщо не буде з’являтися нової незаконної реклами, то демонтажним бригадам потрібно буде мінімум 2,5 роки для повного очищення столиці. Тому Ваші 9660 взагалі не актуальні і відірвані від реальної ситуації в Києві.

Враховано

Збільшено значення індикатора «Кількість демонтованих конструкцій (засобів зовнішньої реклами та вивісок)» на 2024 рік – 23000 од., 2025 рік – 24000 од., 2026 рік – 25000 од.

 1.  

Дмитро Пилипенко

11.06.2023

17:41

(Пропозиція)

Інклюзивність. Доступність будинків.

В зв’язку з військовими подіями, кількість людей, що пересувається на візку - збільшується. В Києві є багато типових радянських серійних панельних будинків, для яких повинно бути розроблено типове рішення по облаштуванню пандусів. В Програму потрібно включити кількісні показники по обладнанню будинків нормативними, безпечними пандусами.

Не враховано

Влаштування пандусів та поручнів у житлових будинках, які перебувають на обслуговуванні керуючих компаній з обслуговування житлового фонду відповідного району, здійснюється відповідно до звернень, отриманих безпосередньо від маломобільних співвласників будинків, з обов’язковим дотриманням Державних будівельних норм України.

Разом з тим зазначаємо, що більшість житлових будинків переважно несучасної забудови, збудовані у ХХ столітті, тому встановити звичайні пандуси на сходах, у зв’язку з обмеженим простором цих сходів, великим кутом нахилу, малою шириною, відсутністю горизонтальних розворотних площадок відповідно до вимог ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення» технічно не можливо, тому деяким особам з інвалідністю підприємства змушені відмовляти у виконанні зазначених робіт

 1.  

Дмитро Пилипенко

11.06.2023

17:41

(Пропозиція)

НЕОБХІДНО ВИКЛЮЧИТИ З ПРОЕКТУ.

Кількість виготовленої методологічної поліграфічної продукції у рамках реалізації регіонального проєкту розвитку школи місцевої демократії од. 45000 45000 45000 ДСК.

У час, коли ми вже маємо електронні водійські в Дії, коли батьки бачать оцінки дітей в електронному щоденнику, коли дітям в класах демонструють зображення на проекторах - ви пропонуєте робити крок назад і витрачати кошти на друк?

Навіщо витрачати папір, друкувати продукцію? Для кого вона буде потрібна? Методичні рекомендації майже ніхто не читає, лише окремі люди яким можуть на місці роздрукувати їх на аркуші А4 із зручним шрифтом. Ви думаєте, що 45 тисяч дітей буде якийсь текст здоровезний читати на папері щодо розвитку демократії? Навіть якщо діти і захочуть щось прочитати, то це буде на екрані гаджета, а не на друкованій «поліграфічній продукції». Тому, виключіть це з Програми

Не враховано

 

Методологічна поліграфічна продукція, про яку йдеться мова у пропозиції, більше стосується не шкільної спільноти, а в цілому громадян різних сфер діяльності від представників інститутів громадянського суспільства та внутрішньо переміщених осіб, що бажають активно долучитися до суспільно-громадського життя столиці до представників органів державної служби та місцевого самоврядування.

Наразі актуальним є створення умов для формування нових та підвищення ефективності існуючих інструментів партисипації з метою ширшого залучення киян до процесів розвитку міста. «Школа місцевої демократії», як раз і ставить перед собою завдання підвищення спроможності активних громадян та інститутів громадянського суспільства брати участь у місцевому самоврядуванні та розвитку суспільно-економічного життя столиці. Реалізація цього проєкту дасть змогу виявити активно-ініціативних киян, внутрішньо переміщених осіб, які вели у себе в регіоні активне громадське життя і можуть стати повноцінними учасниками економічного та громадського життя столиці, зробити громаду Києва сильнішою, допомагаючи місцевій владі краще зрозуміти потреби та потенціал переселенців, а переселенцям – безболісно інтегруватися в місцеву спільноту.

Але для цього необхідно використовувати різноманітні зручні форми взаємодії з громадськістю. Поліграфія –інструмент, який до цього часу серед десятків маркетингових інструментів посідає одне з перших місць та має універсальну за всіма пунктами можливість для поширення інформації – ефективну, недорогу, яку можна використовувати постійно і для різної цільової аудиторії. І це для вказаного проєкту надзвичайно важливо, оскільки одним з напрямків проєкту є, зокрема, курс для людей поважного віку, яким вкрай необхідно мати в руках саме надруковані матеріали.

Наприклад, вже з досвіду Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відомо, що під час проведення будь-яких заходів, це стосується і проєкту «Школа місцевої демократії», чудово допомагає поширення методичних матеріалів та інформаційних буклетів. Може здатися, що в наш час цей прийом уже застарів, але насправді об’єктивна статистика говорить про зворотне. Друкована продукція, незважаючи на діджіталізацію, досі залишається ефективним методом для засвоєння будь-якого матеріалу та презентації, причому не тільки для людей старшого віку, а й для молодих громадян

5. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення:

Проєкт Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021‑2023 роки пройшов громадське обговорення.

 

Перейти до спискуВерсiя для друку