Повідомлення про проведення громадського обговорення проєкту змін до Плану заходів на 2021–2023 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року

1. Орган виконавчої влади, який проводить консультації з громадськістю:

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2. Назва проєкту документа, винесеного на консультації з громадськістю:

Проєкт змін до Плану заходів на 2021–2023 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року (далі – План заходів).

3. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюється дія документа, що планується подати на затвердження Київради за результатами консультацій з громадськістю:

- громадяни міста Києва;

- громадські організації та об’єднання;

- бізнесові структури;

- підприємства, організації, установи, зокрема наукові, різних форм власності;

- Київська міська рада;

- Київська міська військова адміністрація;

- структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

- районні в місті Києві державні адміністрації.

4. Можливі наслідки прийняття документа для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін:

Запропонований документ є інструментом реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року.

Проєкт змін до Плану заходів враховує обставини, що виникли у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні, пріоритетів розвитку м. Києва в умовах воєнного і повоєнного стану, забезпечує послідовне та планомірне втілення основної стратегічної мети розвитку міста Києва – створення умов для відновлення економічного зростання та вдосконалення механізмів управління розвитком міста на засадах ефективності, відкритості та прозорості, посилення інвестиційної та інноваційної активності, забезпечення надійного функціонування інженерно-транспортної, енергетичної та комунальної інфраструктури, проведення цілеспрямованої містобудівної політики, дотримання високих екологічних стандартів та, в результаті цього, підвищення конкурентоспроможності міста, доступності широкого спектра соціальних послуг, забезпечення гідних умов життя та загального підвищення добробуту населення.

Запровадження воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» обумовило необхідність зважати на вимоги законів України «Про правовий режим воєнного стану» від 12 травня 2015 року №389-VIII (зі змінами), «Про засади державної регіональної політики», «Про внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України» від 15 березня 2022 року № 2134-ІХ, постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану».

5. Термін проведення консультацій з громадськістю:

З 05 червня до 19 червня 2023 року.

6. Форма консультацій з громадськістю:

Електронні консультації з громадськістю.

7. Спосіб забезпечення участі в консультаціях з громадськістю представників визначених соціальних груп населення та заінтересованих сторін:

Пропозиції та зауваження учасників електронних консультацій з громадськістю подаються в письмовій формі на електронну адресу, вказану в інформаційному повідомленні, та на єдиному вебпорталі територіальної громади міста Києва в розділі «ГРОМАДСЬКОСТІ» рубрика «Консультації з громадськістю». Інститути громадянського суспільства, наукові та експертні організації, інші юридичні особи під час подання пропозицій і зауважень у письмовій формі зазначають своє найменування та місцезнаходження. Анонімні зауваження та пропозиції не реєструються і не розглядаються.

8. Адреса подання пропозицій і зауважень, що винесені на електронні консультації з громадськістю:

Департамент економіки та інвестицій, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 36; e-mail: [email protected]

9. Прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи (осіб) органу виконавчої влади:

Мохонько Вікторія Олександрівна, тел. 202-76-80

Шлапацька Оксана Романівна, тел. 202-76-72

10. Строк і спосіб оприлюднення результатів консультацій з громадськістю:

Звіт за результатами обговорення у визначений законодавством строк буде оприлюднено на єдиному вебпорталі територіальної громади міста Києва органом виконавчої влади, який проводить консультації з громадськістю, після прийняття рішення за результатами обговорення.

Перейти до спискуВерсiя для друку