Повідомлення про проведення громадського обговорення проєкту Плану заходів щодо реалізації в місті Києві у 2023 - 2024 роках Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні

1. Орган виконавчої влади, який проводить обговорення:

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2. Питання або назва проєкту акта, винесеного на обговорення:

Проєкт Плану заходів щодо реалізації в місті Києві у 2023 - 2024 роках Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні.

3. Альтернативні варіанти вирішення питання:

- схвалення без зауважень;

- схвалення з урахуванням отриманих пропозицій та зауважень.

4. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія прийнятого рішення:

- структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

- інститути громадянського суспільства;

- жителі міста Києва.

5. Можливі наслідки проведення в життя кожного альтернативного рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін:

Планом заходів передбачено:

- забезпечення виконання першочергових завдань, спрямованих на посилення взаємодії органів міської влади та громадськості під час підготовки і виконання міських рішень та забезпечення проведення громадського моніторингу ефективності роботи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо вирішення актуальних питань життєдіяльності міста Києва;

- покращення умов для сталого розвитку інститутів громадянського суспільства;

- створення додаткових можливостей представникам органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, громадян для підвищення спроможності використання  інструментів громадської участі;

- створення додаткових умов для отримання інститутами громадянського суспільства підтримки з боку громад для реалізації суспільно корисних програм (проєктів, заходів);

- створення умов для розширення практики реалізації спільних проєктів українських та міжнародних інститутів громадянського суспільства, спрямованих на досягнення цілей сталого розвитку і розвитку громадянського суспільства в Україні;

- створення нових моделей комунікації міської влади, громадських об'єднань, лідерів громадської думки, фахових експертів, активних громадян;

- відкриття та функціонування нових громадських просторів у місті Києві. Забезпечено системну комунікацію публічних службовців та представників громади з наданням ресурсної та експертної підтримки громадським ініціативам, надано інформаційно-комунікаційну підтримку інститутів громадянського суспільства, шляхом їх консультування (юридична і фінансова консультації, промоція діяльності); надано сприяння щодо використання жителями дієвих інструментів громадської участі (інформаційна, експертна та комунікаційна підтримка);

- створення умов для підвищення рівня обізнаності громадян щодо провадження волонтерської діяльності, поширення кращих практик  волонтерів участі волонтерів у різних сферах суспільно-політичного життя міста та держави, здійснено інформування населення про  запобігання та протидію шахрайству та іншим зловживанням у сфері благодійної та волонтерської діяльності, забезпечено підтримку в місті Києві волонтерської діяльності.

6. Спосіб забезпечення участі в обговоренні представників визначених соціальних груп населення та заінтересованих сторін:

Надання пропозицій та зауважень до оприлюдненого на офіційному порталі Києва проєкту Плану заходів щодо реалізації в місті Києві у 2023 - 2024 роках Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні.

7. Термін проведення громадського обговорення:

З 05 квітня 2023 року по 19 квітня 2023 року.

8. Форма громадського обговорення:

Електронні консультації

9. Подання пропозицій і зауважень за формою:

До 19 квітня 2023 року прохання подати відповідні пропозиції або зауваження

Прізвище __________________________________________________________

Ім’я ______________________________________________________________

По батькові ________________________________________________________

Організація (установа) _______________________________________________

Посада ____________________________________________________________

Тел./факс/ e-mail ____________________________________________________

Пропозиції _________________________________________________________

10. Адреса подання пропозицій і зауважень, що винесене на громадське обговорення:

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 50-Б, [email protected]

Також ознайомитись та залишити відповідні пропозиції або зауваження до проєкту Орієнтовного плану можна в системі модуля «Громадське обговорення проєктів нормативно-правових актів» за посиланням: forum.kyivcity.gov.ua.

11. Прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи:

Селюк Ірина Миколаївна, 044 235 07 80, головна спеціалістка відділу внутрішньої політики та взаємодії з інститутами громадянського суспільства Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

12. Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення:

Звіт за результатами обговорення буде оприлюднений на офіційному порталі Києва  https://kyivcity.gov.ua/ у рубриці «Консультації з громадськістю» не пізніше ніж через два тижні після прийняття рішень за результатами обговорення.

Перейти до спискуВерсiя для друку