Повідомлення про проведення громадського обговорення проекту розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) «Про затвердження Положення про проект захисту прав споживачів житлово-комунальних послуг в місті Києві «Житлово-комунальна інспекція міста Києва»

1. Орган виконавчої влади, який проводить обговорення:

Управління (інспекція) самоврядного контролю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2. Питання або назва проекту акта, винесеного на обговорення:

Проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про затвердження Положення про проект  захисту прав споживачів житлово-комунальних послуг в місті Києві «Житлово-комунальна інспекція міста Києва».

3. Альтернативні варіанти вирішення питання:

а) залишення діючої ситуації без змін;

б) запровадження заходів проекту «Житлово-комунальна інспекція міста Києва».

4. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюються дія прийняття розпорядження:

-         міська влада в особі Управління (інспекції) самоврядного контролю та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

-         суб’єкти господарювання – виконавці житлово-комунальних послуг;

-         населення – споживачі житлово-комунальних послуг.

5. Можливі наслідки проведення в життя кожного альтернативного рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін:      

а) залишення діючої ситуації без змін не забезпечує належної взаємодії між міською владою та громадянським суспільством для вирішення проблем у сферах житлово-комунального господарства міста Києва. Прогалини у правовому регулюванні відносин між владою, виконавцями і споживачами житлово-комунальних послуг часто використовуються виконавцями послуг для порушення прав споживачів, а міська влада не має ефективних правових механізмів впливу на поновлення порушених прав споживачів житлово-комунальних послуг;

б) запровадження заходів проекту «Житлово-комунальна інспекція міста Києва» забезпечить забезпечить побудову правовідносин між міською владою, виконавцями/виробниками житлово-комунальних послуг та споживачами на засадах пріоритету прав і законних інтересів споживачів та утвердження і реалізаціюв місті Києві  керівних принципів  захисту інтересів споживачів житлово-комунальних послуг, розроблених з урахуванням Резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 09 квітня 1985 року № 39/248 «Керівні принципи для захисту інтересів споживачів».

6. Спосіб забезпечення участі в обговоренні представників визначених соціальних груп населення та заінтересованих сторін: 

Надання пропозицій та зауважень до оприлюдненого на офіційному Інтернет-порталі Київської міської державної адміністрації проекту розпорядження.

7. Терміни проведення публічного громадського обговорення:

З 11квітня по 25квітня 2016 року.

8. Форма громадського обговорення:

Електронні консультації.

9. Подання пропозицій і зауважень за формою: 

До 25 квітня 2016 року прохання подавати відповідні пропозиції або зауваження.

 Прізвище ________________________________________________________

 Ім’я _____________________________________________________________

 По батькові ______________________________________________________

 Організація (установа) _____________________________________________

 Посада __________________________________________________________

 Тел./факс/e-mail ___________________________________________________

10. Адреса подання  пропозицій і зауважень, що винесені на громадське обговорення:

Управління (інспекція) самоврядного контролю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 01001, м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 3, [email protected].

11. Прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи:

Грама Андрій Миколайович, головний спеціаліст – юрисконсульт Управління (інспекції) самоврядного контролю.

12. Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення:

Звіт за результатами обговорення буде оприлюднений на офіційному Інтернет-порталі Київської міської державної адміністрації не пізніше, ніж за два тижні після закінчення обговорення.

 

 

 

Перейти до спискуВерсiя для друку