Головна  →  Звіти  →  8 грудня 2021

Звіт про проведене громадське обговорення проєкту рішення Київської міської ради «Про затвердження міської цільової програми «Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2022–2024 роки»

1. Орган виконавчої влади, який проводить обговорення:

Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2. Питання або назва проєкту акта, винесеного на обговорення:

Проєкт рішення Київської міської ради про затвердження міської цільової програми «Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2022-2024 роки».

3. Інформація про осіб, що взяли участь у обговоренні:

Мешканці міста Києва – відвідувачі офіційного Інтернет-порталу Київської міської державної адміністрації. В обговоренні проєкту прийняли участь 5 користувачів, з яких підтримали проєкт рішення 4 користувачі, не підтримав проєкт рішення – 1, запропоновано пропозицій - 1.

4. Інформація про пропозиції, що надійшли до органу виконавчої влади за результатами обговорення:

№ п/п

ПІБ, дата та час отримання зауваження або пропозиції

Текст зауваження або пропозиції

Враховано / не враховано

Підстава не врахування пропозиції

1.

Виктор Горобец

19.11.2021 22:26

Включить на 2022г:1. создание охранной зоны памятника архитектуры Национального значения "Валы и рвы Васильковского укрепления Киевской крепости"

2. продолжение археологических раскопок потерны в валах вышеупомянутого памятника (Брановицкого 7а (Бывшая Перспективная)

3. передачу гласисов (склонов) возле домов Тверской тупик 9 и Тверской тупик 6/8 - музею "Киевской крепости"

А вообще сам документ, который предлагается на обсуждение это не программа на будущее, а попытки объяснить чем же занимались в прошлом. "написание 120 листов умных слов за 2 года, проведение 5 конференций и 2 круглых столов " - О ДА, это работа так работа!

Не враховано

1. Департамент у своїй діяльності керується законами України «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону археологічної спадщини», а також іншими спеціальними нормативно-правовими актами у сфері охорони культурної спадщини. Відповідно до ст. 5 Закону України «Про охорону культурної спадщини» визначення меж територій пам’яток національного значення та затвердження їх зон охорони, охоронюваних археологічних територій, історичних ареалів місць; встановлення режиму використання пам’яток національного значення, їх територій, зон охорони, охоронюваних археологічних територій, існуючих ареалів населених місць; погодження програм та проєктів містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам’ятках національного значення, їх територіях, в історико-культурних заповідниках, на історико-культурних заповідних територіях, у зонах охорони, на  охоронюваних археологічних  територіях, в історичних ареалах населених місць, а також програм і проєктів, реалізація яких може позначитися на об’єктах культурної спадщини, проведення перевірок та видання приписів щодо охорони пам’яток національного значення, припинення робіт на цих пам’ятках, їхніх територіях та в зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, якщо ці роботи здійснюються за відсутності затверджених або погоджених із відповідними органами охорони культурної спадщини програм та проєктів, дозволів або з відхиленням від них належить до повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини – Міністерства культури та інформаційної політики України.

2. Згідно з Положенням про Комунальний заклад «Центр консервації предметів археології», затвердженим розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.10.2019 № 1754, проведення археологічних розкопок не є предметом діяльності Комунального закладу «Центр консервації предметів археології».

Відповідно до абзацу 3 статті 14 Закону України «Про охорону археологічної спадщини», Комунальний заклад «Центр консервації предметів археології» не належить до переліку закладів та установ, які можуть утворювати археологічні експедиції.

3. Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Департамент діє у межах повноважень, на підставі та у спосіб, що визначені Законом України «Про охорону культурної спадщини», а також Положенням про Департамент, яке затверджено розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.03.2018 № 381 «Про затвердження Положення про Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» (зі змінами, внесеними розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.05.2020 № 771).

Відповідно, Департамент не уповноважений здійснювати передачу майнових прав на об’єкти, що не перебувають у володінні, користуванні чи управлінні Департаменту, у тому числі, на зазначені у пропозиції схили.

Водночас, на виконання рішення Київської міської ради від 01.06.2017 № 421/2643 «Про деякі питання діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» утворено Департамент шляхом виділу управління збереження історичного середовища та охорони об’єктів культурної спадщини з Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який є правонаступником у частині відповідного майна, прав та обов’язків Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

При цьому, при утворенні Департаменту, відповідні права та обов’язки з Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо зазначених схилів не передавалися.

5. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення:

Проект рішення  Київської міської ради «Про затвердження міської цільової програми «Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2022–2024 роки» пройшов громадське обговорення.

Перейти до спискуВерсiя для друку