Повідомлення про проведення громадського обговорення проєкту Міської цільової програми «Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2022–2024 роки»

1. Орган виконавчої влади, який проводить обговорення:

Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2. Питання або назва проекту акта, винесеного на обговорення:

Проект міської цільової програми «Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2022-2024 роки».

3. Альтернативні варіанти вирішення питання:

Схвалення громадськістю проекту міської цільової програми «Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2022–2024 роки»» із урахуванням отриманих пропозицій та зауважень.

4. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія документа, що планується подати на затвердження Київради за результатами консультацій з громадськістю:

- територіальна громада міста Києва;

- виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація);

- Київська міська рада.

5. Можливі наслідки приведення в життя кожного альтернативного рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін:

Затвердження міської цільової програми «Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2022–2024 роки»» (далі – Програма), яка є документом державного планування місцевого рівня. Метою Програми є створення умов для збереження історичної самобутності Києва, формування принципів та механізмів столичної пам'яткоохоронної діяльності, охорона та збереження об'єктів культурної спадщини міста, їх популяризація.

Програма розроблена на середньостроковий період і є плановим документом реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року. Відповідно до Стратегії передбачається здійснення заходів з реставрації та розвитку об'єктів культурної спадщини; контролю за належним утриманням та збереженням об'єктів культурної спадщини; популяризації культурної спадщини. Програмою передбачено оновлення форм і методів роботи пам’яткоохоронних установ та пристосування об’єктів культурної спадщини під сучасні потреби, а також визначення перспектив використання культурної спадщини у туристичній діяльності.

6. Спосіб забезпечення участі в обговоренні представників визначених соціальних груп населення та заінтересованих сторін:

Публікація проекту міської цільової програми «Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2022–2024 роки на офіційному веб-порталі Київської міської державної адміністрації.

7. Термін проведення громадського обговорення:

З 13 жовтня 2021 року до 27 жовтня 2021 року.

8. Форма громадського обговорення:

Електронна консультація

9. Подання пропозицій і зауважень за формою:

Відповідні пропозиції або зауваження просимо подати до 27 жовтня 2021 року.

Прізвище

_____________________________________________________________

Ім’я

_____________________________________________________________

По батькові

____________________________________________________________

Тел./факс/ e-mail

_____________________________________________________________

Пропозиції

_____________________________________________________________

10. Адреса подання пропозицій і зауважень, що винесене на громадське обговорення:

Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):м. Київ, 04070, вул. Спаська, 12, E-mail: [email protected], [email protected]

11. Прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи:

тел. (044) 425-30-25 Завідувач сектору бухгалтерського обліку, фінансового забезпечення та звітності – головний бухгалтер Департаменту охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Заболотна Світлана Миколаївна; головний спеціаліст відділу охорони об’єктів культурної спадщини Департаменту охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Волошина Людмила Дмитрівна;

тел. (044) 425-21-96 В.о. генерального директора Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій Тимченко Олександра Володимирівна; В.о. директора Комунального закладу «Центр консервації предметів археології» Осінчук Тетяна Миколаївна.

12. Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення:

Звіт за результатами обговорення буде оприлюднений на офіційному порталі Києва у розділі «Консультації з громадськістю» не пізніше, ніж за два тижні після закінчення обговорення.

Перейти до спискуВерсiя для друку