Повідомлення про проведення громадського обговорення проєкту рішення Київської міської ради «Про затвердження Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві на 2022 – 2024 роки»

1. Орган виконавчої влади, який проводить консультації з громадськістю:

Управління  туризму та  промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2. Назва проєкту документа, винесеного на консультації з громадськістю:

Проєкт рішення Київської міської ради «Про затвердження Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві на 2022 – 2024 роки».

3. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюється дія документа, що планується подати на затвердження Київради за результатами консультацій з громадськістю:

- територіальна громада міста Києва;

- громадські організації та об’єднання в сфері туризму;

- підприємства, установи та організації сфери туризму;

- виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація);

- Київська міська рада.

4. Можливі наслідки прийняття документа для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін:

Результатом прийняття проєкту рішення є затвердження Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві на 2022-2024 роки (далі – Програма), яка є документом державного планування місцевого рівня. Головною метою Програми є організаційне та фінансове забезпечення реалізації стратегічних цілей у розвитку туризму, зокрема  конкурентоспроможності міста Києва як туристичного центру європейського рівня, збільшення туристичних потоків та підвищення рівня прибутковості сфери в умовах процесів, спричинених пандемією COVID-19, її кризовими наслідками та вимушеними обмежувальними заходами.

Програма розроблена на середньостроковий період і є плановим документом реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року. Для кожної з визначених стратегічних та оперативних цілей в Програмі передбачені завдання та заходи з розвитку туризму в місті Києві.

Зважаючи на комплексність рішень проєкту Програми, що обумовлюється необхідністю виконання стратегічних цілей в рамках здійснення різних видів туристичної та промоційної діяльності, передбачено розгляд виправданих альтернатив планованих рішень. Публічне обговорення Програми дозволить визначити проблемні питання в частині забезпечення інтересів основних стейкхолдерів та врахувати їх пропозиції у подальшій діяльності. Найсприятливішим варіантом буде схвалення проєкту рішення Київської міської ради про затвердження Програми для її подальшої ефективної реалізації.

5. Термін проведення консультацій з громадськістю:

З 12 по 26 липня 2020 року.

6. Форма консультацій з громадськістю:

Електронні консультації з громадськістю.

7. Спосіб забезпечення участі в консультаціях з громадськістю представників визначених соціальних груп населення та заінтересованих сторін:

Пропозиції та зауваження учасників електронних консультацій з громадськістю подаються в письмовій формі на електронну адресу, вказану в інформаційному повідомленні, та на єдиному вебпорталі територіальної громади міста Києва в розділі «ГРОМАДСКОСТІ» рубрика «Консультації з громадськістю».

Інститути громадянського суспільства, наукові та експертні організації, інші юридичні особи під час подання пропозицій і зауважень у письмовій формі зазначають своє найменування та місцезнаходження.

Анонімні зауваження та пропозиції не реєструються і не розглядаються.

8. Адреса подання пропозицій і зауважень, що винесені на електронні консультації з громадськістю:

Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 01001, м. Київ, вул. Басейна, 1/2, е-mail: kyivtourism@gmail.com.

9. Прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи (осіб) органу виконавчої влади:

Калганов Дмитро Олександрович – начальник відділу організації туристичної діяльності Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), тел: (044) 366 70 04, е-mail: [email protected]

10. Строк і спосіб оприлюднення результатів консультацій з громадськістю:

Звіт за результатами обговорення буде оприлюднено на єдиному вебпорталі територіальної громади міста Києва органом виконавчої влади після прийняття рішення за результатами обговорення.

Перейти до спискуВерсiя для друку