КМДА Київська міська державна адміністрація


20 травня 2021

Повідомлення про проведення громадського обговорення звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві на 2022-2024 роки

1. Орган виконавчої влади, який проводить обговорення:

Управління  туризму та  промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2. Питання або назва проекту акта, винесеного на обговорення:

Звіт про стратегічну екологічну оцінку проєкту Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві на 2022-2024 роки

3. Альтернативні варіанти вирішення питання:

а) схвалення громадськістю звіту із урахуванням отриманих пропозицій та зауважень;

б) не схвалення громадськістю звіту та проведення повторної стратегічної екологічної оцінки після врахування зауважень від громадськості.

4. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюється дія прийняття рішення:

  • територіальна громада міста Києва;
  • громадські організації та об’єднання в сфері туризму;
  • підприємства, установи та організації сфери туризму;
  • виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація).

5. Можливі наслідки проведення в життя кожного альтернативного рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін:

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», документи державного планування – стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування. Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Міська цільова програми розвитку туризму в місті Києві на 2022-2024 роки (далі – Програма) є документом державного планування місцевого рівня. Головною метою Програми є організаційне та фінансове забезпечення реалізації стратегічних цілей у розвитку туризму, зокрема  конкурентоспроможності міста Києва як туристичного центру європейського рівня, збільшення туристичних потоків та підвищення рівня прибутковості сфери в умовах процесів, спричинених пандемією COVID-19, її кризовими наслідками та вимушеними обмежувальними заходами.

Програма розроблена на середньостроковий період і є плановим документом реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року. Для кожної з визначених стратегічних та оперативних цілей Програми розроблені завдання та заходи з розвитку туризму в місті Києві. За кожною оперативною ціллю розроблена низка заходів, серед яких є ті, які, відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», підлягають оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких заходів здійснена процедура оцінки впливу на довкілля.

Зважаючи на комплексність рішень проєкту Програми, що обумовлюється необхідністю виконання стратегічних цілей Програми, призначених для різних видів туристичної та промоційної діяльності, здійснюється розгляд виправданих альтернатив планованих рішень. Публічне обговорення результатів звіту дозволить визначити проблемні питання в частині забезпечення інтересів основних стейкхолдерів та врахувати їх пропозиції у подальшій діяльності. Найсприятливішим варіантом буде схвалення звіту про  стратегічну екологічну оцінку та подальше затвердження запропонованої Програми.

6. Спосіб забезпечення участі в обговоренні представників визначених соціальних груп населення та заінтересованих сторін:

- публікація звітних матеріалів на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва.

 7. Терміни проведення публічного громадського обговорення:

з 20 травня 2021 року по 18 червня 2021 року

8. Форма громадського обговорення:

Електронні консультації

9. Подання пропозицій і зауважень за формою:

До 18 червня 2021 року прохання подавати відповідні пропозиції або зауваження із зазначенням персональних даних

Прізвище

Ім’я

По батькові

Організація (установа)

Посада  

Тел./факс/e-mail  

 Пропозиції приймаються в електронній або паперовій формі.

10. Адреса подання  пропозицій і зауважень, що винесені на громадське обговорення:

Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 03150, м. Київ, вул. Лабораторна, 1/62, е-mail: kyivtourism@gmail.com.

11. Прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи:

Калганов Дмитро Олександрович – начальник відділу організації туристичної діяльності Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), тел: (044) 529 93 99, е-mail: [email protected]

12. Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення:

Звіт за результатами обговорення буде оприлюднений на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва не пізніше, ніж за два тижні після закінчення обговорення.При використанні матеріалів посилання на КМДА обов'язкове.