Головна  →  Інформаційні повідомлення  →  25 березня 2021

Повідомлення про проведення громадського обговорення звіту з виконання у 2020 році завдань і заходів Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві на 2019-2021 роки

1. Орган виконавчої влади, який проводить обговорення:

Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2. Питання або назва проекту акта, винесеного на обговорення:

Звіт з виконання у 2020 році завдань і заходів Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві на 2019-2021 роки.

3. Альтернативні варіанти вирішення питання:

а) схвалення громадськістю звіту із урахуванням отриманих пропозицій та зауважень;

б) не схвалення громадськістю звіту та залишення існуючої ситуації без змін.

Оскільки завдання та заходи програми потребують подальшої реалізації з урахуванням потреб стейкхолдерів, даний варіант є недоцільний.

4. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюються дія прийняття рішення:

• територіальна громада міста Києва;

• громадські організації та об’єднання в сфері туризму;

• підприємства, установи та організації сфери туризму;

• виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація).

5. Можливі наслідки проведення в життя кожного альтернативного рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін:

Основною метою реалізації завдань та заходів програми є створення конкурентоздатного київського туристичного продукту, як результат збільшення туристичних потоків, перетворення туризму в одну із найбільш прибуткових галузей економіки Києва, що забезпечить значний внесок у соціально-економічний розвиток міста шляхом збільшення дохідної частини бюджету Києва за рахунок податкових та валютних надходжень, інвестицій, збільшення кількості робочих місць,а також створення сприятливих умов для відпочинку та зміцнення здоров’я мешканців і гостей міста за умов збереження і раціонального використання культурно-історичної та природної спадщини Києва. Також, програма є важливим інструментом реалізації окремих цілей Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року (далі – Стратегія).

Публічне обговорення результатів виконання завдань і заходів програми дозволить визначити проблемні питання в частині забезпечення інтересів основних стейкхолдерів та врахувати їх пропозиції у подальшій діяльності в рамках даної програми.

6. Спосіб забезпечення участі в обговоренні представників визначених соціальних груп населення та заінтересованих сторін:

- публікація звітних матеріалів на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва.

7. Терміни проведення публічного громадського обговорення:

з 29 березня 2021 року по 12 квітня 2021 року

8. Форма громадського обговорення:

Електронні консультації

9. Подання пропозицій і зауважень за формою:

До 13 квітня 2021 року прохання подавати відповідні пропозиції або зауваження із зазначенням персональних даних

Прізвище

Ім’я

По батькові

Організація (установа)

Посада

Тел./факс/e-mail

Пропозиції приймаються в електронній або паперовій формі.

10. Адреса подання пропозицій і зауважень, що винесені на громадське обговорення:

Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 03150, м. Київ, вул. Лабораторна, 1/62, е-mail: [email protected].

11. Прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи:

Калганов Дмитро Олександрович – начальник відділу організації туристичної діяльності Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), тел: (044) 529 93 99.

12. Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення:

Звіт за результатами обговорення буде оприлюднений на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва не пізніше, ніж за два тижні після закінчення обговорення.

Перейти до спискуВерсiя для друку