КМДА Київська міська державна адміністрація


1 лютого 2016

Звіт про проведене громадське обговорення проекту рішення Київської міської ради "Про затвердження Програми використання та охорони земель міста Києва на 2016-2020 роки"

1. Орган виконавчої влади, який проводить обговорення:

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2. Питання або назва проекту акта, винесеного на обговорення:

Проект рішення Київської міської ради „Про затвердження Програми використання та охорони земель міста Києва на 2016-2020 роки”

3. Інформація про осіб, що взяли участь у обговоренні:

Мешканці столиці – відвідувачі офіційного інтернет-порталу Київської міської державної адміністрації. В обговоренні взяли участь  18 користувачів, надано 8 пропозицій

4. Інформація про пропозиції, що надійшли до органу виконавчої влади за результатами обговорення:

№ з/п

Пропозиція

Результат:

враховано / не враховано

Підстава не врахування пропозиції

1. 

Іван Сікора:

Надати інформацію в розрізі кількості (в га) в цілому інвентаризованих, облікованих земель та скільки га мають відповідні договірні відносини станом на 2015р., яка є заборгованість по сплаті, скільки відсотків договорів та яка кількість га/штук договорів укладені за ставкою менше 3%

Враховано частково

Розділ 3.3 проекту програми після табл.2 доповнено інформацією такого змісту:

За станом на 01.01.2016 р. у місті укладено 7977 договорів оренди та 892 додаткових угод до них..

Одним із стримуючих факторів збільшення кількості укладених договорів оренди та надходжень коштів до міського бюджету була недосконалість чинного законодавства. Зокрема вона давала можливість використовувати землю на праві постійного користування і сплачувати за неї земельний податок у розмірі 1% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, тоді як за чинним Земельним кодексом кожний землекористувач (крім підприємств, установ, організацій державної та комунальної форми власності, організацій інвалідів та релігійних організацій) повинен користуватися земельною ділянкою на правах приватної власності або оренди. Орендна плата, за своїм мінімумом у три рази більша ніж земельний податок.

Відповідно до даних автоматизованої системи ведення земельного кадастру на 01.10.2016 р. обліковується 1200 договорів оренди земельних ділянок, укладених до 22.05.2008 р. на площу 3,3 тис.га, розмір орендної плати по яких встановлено менше 3% від нормативної грошової оцінки земельних ділянок. За інформацією ДФС у м. Києві, понад 800 суб’єктів господарювання декларують та сплачують орендну плату за землю у розмірі 3 % від нормативної грошової оцінки без внесення відповідних змін до договорів оренди.

 

Надати інформацію в розрізі кількості (в га) в цілому інвентаризованих, облікованих земель та скільки га мають відповідні договірні відносини станом на 2015 р. в розрізі різних категорій земель та їх функціонального призначення, та надходження від їх використання до бюджету Києва, стан заборгованості, скільки відсотків договорів та яка кількість га/штук договорів укладені за ставкою менше 3%

Не враховано

За категоріями земель облік відсутній, стан заборгованості визначається в цілому по орендованих землях.

 

В тексті програми зазначається про низьку ефективність використання земель промисловості, але в той же час, відсутня конкретна інформація щодо відсотку земель промисловості, які обліковуються, кількості укладених договорів в штуках та в гектарах, стан заборгованості та що буде зроблено в розрізі кожного року для вирішення існуючих проблем

Не враховано

Ефективність використання земель не пов’язана з показниками договірних відносин.

 

Те що вказано в п. 3 стосується і інших категорій земель (транспорту тощо).

Не враховано

- // -

 

Відсутній прогноз кількості га по яким будуть укладені договори оренди землі в таблиці 3, що фактично не дає змогу оцінити ефективність виконання програми.

Не враховано

Діапазон розміру орендованих земельних ділянок унеможливлює визначити у складі прогнозу площу за договорами в цілому.

 

Розроблений прогноз надходження коштів від плати за землю на 2016-2020 роки (таблиця 4) є значно заниженим та фактично не стимулює виконавців програми до належного обліку та укладення договорів із власниками та орендарями земельних ділянок.

Не враховано

Прогноз надходження коштів від плати за землю розраховувався на підставі динаміки надходжень за 2010-2015 роки та перспектив розвитку економічної ситуації.

 

Відсутнє будь-яке обґрунтування прогнозу продажу земельних ділянок в таблиці 5.

Не враховано

Прогноз обсягів продажу земельних ділянок базується на аналізу динаміки цього процесу за 2010-2015 роки та перспектив економічного розвитку.

 

При обґрунтуванні збільшення в цілому з 2016 р. надходжень від плати за землю не зазначені всі фактори, які мають впливати на збільшення надходжень, а саме, необхідність перегляду кожні 5-7 років нормативно-грошової оцінки землі, що має бути зроблене вже в 2019-2020 рр. та на це мають бути виділенні відповідні кошти у програмі.

Не враховано

Розробка нормативної грошової оцінки земель м.Києва та відповідні кошти передбачені

(див. п.3 табл.7 Програми)

 

 

Відсутні будь-які обґрунтування причин того, що заплановано «з 2016 року планується скоротити кількість пільговиків - суб’єктів господарювання та земельних ділянок, площа яких складає понад 55 тис. га (лісові площі, водні об’єкти, землі загального користування, заклади освіти, охорони здоров’я, органи влади тощо)» та як це вплине на утримання земель загального користування, заклади освіти, охорони здоров’я, органи влади тощо.

Не враховано

Скорочення площ пільгового режиму оподаткування передбачається здійснити за рахунок земельних ділянок, які використовуються з порушеннями законодавства, зокрема шляхом передачі в оренду їх іншим суб’єктам господарювання, на які не розповсюджуються пільги.

 

В розділі 4. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

В пункті що стосується Укладання договорів оренди земельних ділянок відсутнє зазначена кількість договорів, але відсутнє значення у га.
Те ж саме стосується пункту «Розробка проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів».

Не враховано

Значний діапазон розмірів земельних ділянок на стадії Програми унеможливлює пов’язати їх кількість та площу.

 

У Табл.12 Показники якості виконання програми зазначені показники, які дають можливості чітко оцінити ефективність та результативність програми в частині відсотку земель від 100%, які обліковуються та з власниками чи користувачами яких укладені договірні відносини та відбувається контроль за дотриманням виконання ними взятих договірних зобов’язань.

Не враховано

Оцінка якості виконання програми проведена шляхом порівняння динаміки витрат коштів міського бюджету та отриманих додаткових надходжень від реалізації заходів програми

2. 

Петро Тестов:

Необхідно передбачити значно більші суми на "Розробка проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та
водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів". Треба терміново розробити проект землеустрою НПП "Голосіївський", РЛП "Лиса Гора" та інших обєктів природно-заповідного фонду м.Києва!

Не враховано

Розробка зазначених проектів землеустрою повною мірою задовольняється на об’єкти місцевого значення. Проект НПП „Голосіївський” розроблятиметься за кошти державного бюджету.

 

Необхідно перед прийняттям програми передивитись чинний генплан Києва, аби прибрати з нього заплановані забудови цінних природоохоронних земель - зокрема озер на Осокорках (де планується створення ландшафтного парку), Совських ставків тощо

Враховано

Ці питання будуть вирішені в  процесі землеустрою конкретних територій

3. 

Михайло Петелицький:

Проект жодним чином не забезпечує екологічного розвитку та оздоровлення міста. Не передбачено визначення екологічних зон, які потребують збереження, охорони чи відновлення.
Звертаю особливу увагу на необхідність окремого виділення природніх середовищ - т.зв. «оселищ та їх особливого захисту.
Після набрання чинності Угоди про асоціацію з ЄС для України стануть обов’язковими директиви ЄС із захисту довколишнього середовища, а саме – Директива 92/43/ЄЕС від 21 травня 1992 року “Про збереження природних оселищ та видів природної фауни і флори” з додатками до неї. Згідно даної директиви Україна ЗОБОВ’ЯЗАНА здійснювати охорону місць проживання та розселення рідкісних видів тварин та рослин, серед яких, зокрема ОСОБЛИВО ПРІОРИТЕТНИМИ є «заплавні луки річкових долин».
Такими в м. Києві є заплавні луки на лівому березі Дніпра (на південь від вул. Колекторна до відвідного каналу Бортницької станціїї аерації і далі на південь) які місто планомірно знищує шляхом забудови, нехтуючи не лише правом (та потребою) сотень тисяч киян на здорову екологію, але і міжнародними нормами, згідно яких такі території повинні бути під особливою природоохоронною опікою.
Враховуючи деякий антропогенний вплив (якого вже завдано) на частину території заплавних лугів, що прилягає до житлового масиву Осокорки, територію на південь від вул. Колекторна, довкола озер Тягле, Небреж, Мартишів необхідно виділити для облаштування великого ландшафтного парку, який буде обслуговувати потреби одного з найбільш заселених районів Києва. При цьому слід передбачити зонування парку на три типи територій: 1) паркова зона активної рекреації, 2) зона з певними обмеженнями та 3) заповідні ділянки, куди слід обмежити доступ людей задля збереження рідкісних видів рослин, птахів і тварин, які ростуть/мешкають на цій території.
Окрім цього аналогічно недопустими є забудова островів на Дніпрі, засипання озер на Харківському масиві, та ін.
Окрім цього, на вимогу Асоціації з ЄС в м.Києві (і в Ураїні загалом) повинна бути запроваджена процедура СЕО (стратегічної екологічної оцінки), без якої є неможливим планування розвитку міста. Відповідно, Генплан розвитку міста Києва має бути повністю переглянутий з урахуванням зауважень та висновків СЕО, де повинні бути відображені природні середовища, що потребують особливого захисту. Такі території повинні бути вилучені зі складу земель житлової забудови та передані до земель природно-заповідного фонду та виведені з обігу.
Забудова міських територій без належної експертизи впливу таких забудов на екологію міста є недопустимою.
Програма використання земель повинна передбачати збереження екосистеми боліт та прибережних територій, створення уздовж них рекреаційних зон та туристичних маршрутів, що загалом має знайти своє відображення у вільному та безперешкодному доступі до водних об’єктів.

Враховано

При розробленні проектів організації територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів, що передбачені цією Програмою, пропозиції мають бути детально проаналізовані і реалізовані.

4. 

Іван Сидорчук:

Де оцінка результатів виконання програми використання та охорони земель міста Києва на 2011-2015 роки, яка затверджена рішенням Київської міської ради від 17.02.2011 року №32/5419 ???

Не враховано

Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затверджений рішенням КМР від 29.10. 2009 №520/2589 не передбачає у складі проекту Програми такої оцінки результатів

 

Розробка проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) межі міста Києва
Рішенням Київської міської ради від 28 лютого 2013 року № 62/9119 було погоджено розроблений проект землеустрою щодо встановлення та зміни межі м. Києва. Після цього були направлені звернення до Київської обласної ради та Київської обласної державної адміністрації з проханням погодити вказаний проект.
Оскільки вказаний проект Київською обласною державною адміністрацією не було погоджено, Київською міською радою прийнято рішення від 02.10.2013 №19/9607 «Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України щодо встановлення меж міста Києва».
На сьогодні, розроблений Проект землеустрою щодо встановлення та зміни межі міста Києва, в зв’язку зі змінами законодавства, не відповідає вимогам щодо його складу, змісту та порядку розроблення і погодження і потребує переробки.
Ці роботи мають бути виконані в період 2016-2018 роки і потребують залучення коштів бюджету міста в розмірі 7000 тис. грн.
СТАТТЯ 46 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗЕМЛЕУСТРІЙ» ПРОЕКТИ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ (ЗМІНИ) МЕЖ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ (ІЗ ЗМІНАМИ, ВНЕСЕНИМИ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОМ N 5003-VI ( 5003-17 ) ВІД 21.06.2012)
НОВИХ ЗМІН НЕ БУЛО! ОТЖЕ ПОТРЕБИ ОНОВЛЮВАТИ ПРОЕКТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ НЕМАЄ!

Не враховано

Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) межі міста Києва розроблявся в 1995-1999 роках та був відкоригований у 2012 році на діючій на той час законодавчій базі.
У зв’язку зі змінами до ЗУ „Про землеустрій” від 21.06.2012 року та розробкою Генерального плану міста він втратив свою актуальність і потребує перероблення.

 

Організація землеустрою та ведення міського земельного кадастру
У зв’язку з реформуванням системи місцевого самоврядування слід внести зміни до Земельного кодексу України та Закону України „Про Державний земельний кадастр”, якими передбачити надання Київській міській раді повноважень з ведення Державного земельного кадастру на міському рівні.
(ПИТАННЯ ПОЗА КОМПЕТЕНЦІЄЮ КИЇВРАДИ)

Не враховано

У відповідності з Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні” та „Про столицю України – місто-герой Київ” міська рада може ініціювати необхідність внесення змін до окремих законодавчих актів, а міський голова – брати участь у підготовці проектів законів України, законодавчих актів Президента і Кабінету Міністрів України, що стосуються міста Києва

 

Необхідно внести зміни до Законів України „Про оцінку земель” та „Про Державний земельний кадастр” щодо надання органам місцевого самоврядування повноваження видавати витяги з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок.
(ПИТАННЯ ПОЗА КОМПЕТЕНЦІЄЮ КИЇВРАДИ)

-//-

-//-

 

Удосконалення нормативно-правового забезпечення регулювання земельних відносин, підвищення ефективності використання земель
З метою спрощення процедур оформлення прав на земельні ділянки необхідно внести ряд змін до чинного законодавства, передбачивши зокрема наступне:
(ПИТАННЯ ПОЗА КОМПЕТЕНЦІЄЮ КИЇВРАДИ)

-//-

-//-

 

передбачити, що надання у користування земельної ділянки здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель у випадках, коли нерухоме майно, розташоване на ній, введено в експлуатацію, а цільове призначення, визначене у клопотанні про її оформлення, відповідає містобудівній документації;
КОРУПЦІОГЕННА НОРМА!!!

-//-

-//-

 

встановити, що для визначення ціни у разі продажу земельної ділянки без земельних торгів та на земельних торгах ціна земельної ділянки (стартова ціна земельної ділянки) визначається за нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки, яка затверджується в установленому порядку;
НОРМА СУПЕРЕЧИТЬ ЗАКОНУ!

-//-

-//-

 

внести зміни до Земельного кодексу України щодо виключення необхідності погодження продажу Кабінетом Міністрів України земельних ділянок комунальної власності іноземним державам та іноземним юридичним особам;
(ПИТАННЯ ПОЗА КОМПЕТЕНЦІЄЮ КИЇВРАДИ)

-//-

-//-

 

внести зміни до Земельного кодексу України в частині приведення кола суб’єктів, яким можуть бути продані земельні ділянки відповідно до видів підприємств, передбачених Господарським кодексом України, зокрема юридичним особам, заснованим за законодавством України, до яких серед інших відносяться іноземні підприємства, але в статутному капіталі яких іноземна інвестиція становить 100%, підприємства, у статутному (складеному) капіталі яких є іноземна інвестиція (спільні підприємства, підприємства з іноземними інвестиціями);
(ПИТАННЯ ПОЗА КОМПЕТЕНЦІЄЮ КИЇВРАДИ)

-//-

-//-

 

ураховуючи, що Земельним кодексом України не передбачена розстрочка придбання земельних ділянок після проведення земельних торгів, пропонується внести зміни до Кодексу, передбачивши замість «трьох банківських днів» можливість сплати відповідних коштів протягом «тридцяти банківських днів»;
(ПИТАННЯ ПОЗА КОМПЕТЕНЦІЄЮ КИЇВРАДИ)

-//-

-//-

 

внести зміни до Земельного кодексу України передбачивши, що якщо орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування у двотижневий строк з дня отримання погодженого у встановленому порядку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки без законних підстав не прийняв рішення про надання земельної ділянки у користування, то таке рішення вважається прийнятим.
(ПИТАННЯ ПОЗА КОМПЕТЕНЦІЄЮ КИЇВРАДИ)

-//-

-//-

 

Законодавством не визначено термінів оформлення правовста-новлюючих документів на землю, що сприяє безвідповідальному ставленню суб’єктів господарювання до обов’язковості оформлення прав на земельні ділянки, які ними використовуються для різних цілей. Необхідно внести відповідні зміни до Податкового кодексу України з метою створення правових підстав справляння плати за землю власниками об’єктів нерухомого майна, які не оформили право власності або оренди на землю.
(ПИТАННЯ ПОЗА КОМПЕТЕНЦІЄЮ КИЇВРАДИ)

-//-

-//-

 

Контроль за використанням та охороною земель
Допущені за останні роки серйозні недоліки у використанні земель, факти самовільного зайняття або незаконного оформлення відводу земельних ділянок природно-заповідного, рекреаційного, історико-культурного призначення, у прибережних смугах водойм значною мірою пояснюються відсутністю належного контролю за землекористуванням.
ПРО РІШЕННЯ КИЇВРАДИ ВІД 25 ВЕРЕСНЯ 2003 РОКУ N 16/890 «ПРО ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ САМОВРЯДНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ І ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ У М. КИЄВІ» ЗАБУЛИ??? Ураховуючи викладене, необхідно внести зміни у чинне законодавство щодо повноважень у сфері регулювання земельних відносин, передбачивши їх максимальне зосередження в органах місцевого самоврядування.
(ПИТАННЯ ПОЗА КОМПЕТЕНЦІЄЮ КИЇВРАДИ)
Передусім до повноважень місцевих рад повинні бути віднесені питання ведення земельного кадастру, розпорядження землями в межах територій відповідних громад, здійснення самоврядного контролю землекористування на території громад.
(ПИТАННЯ ПОЗА КОМПЕТЕНЦІЄЮ КИЇВРАДИ)
Необхідно внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими надати повноваження органам місцевого самоврядування (посадовим особам їх виконавчих органів) під час здійснення ними самоврядного контролю за використанням та охороною земель видавати обов’язкові до виконання приписи за порушення земельного законодавства, складати протоколи про адміністративні правопорушення за невиконання вимог органу місцевого самоврядування (посадової особи його виконавчих органів) під час здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель, складати протоколи про адміністративні правопорушення у сфері земельного законодавства та розглядати відповідні справи про адміністративні правопорушення за використання земель не за цільовим призначенням, самовільне зайняття земельної ділянки, зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу, відхилення від затверджених в установленому порядку проектів землеустрою, знищення громадянами межових знаків меж землекористувань.
Слід також внести зміни до Закону України «Про судовий збір» в частині звільнення від судового збору органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, які здійснюють розпорядження землями комунальної та державної власності, зокрема, від сплати судового збору при захисті прав територіальних громад та держави у сфері земельних відносин.
(ПИТАННЯ ПОЗА КОМПЕТЕНЦІЄЮ КИЇВРАДИ)

 

 

5. 

Ірина Гайдукова:

А, що міськрада буде розглядати проект бюджету на 2015 рік (п.4)?
За самовільне захоплення земельної ділянки (перш за все під будівництво) посилити відповідальність як особи, що захопила ділянку - притягнення до кримінальної відповідальності так і посадових осіб місцевих органів влади за бездіяльність, не вжиття заходів щодо термінового звільнення незаконно захопленої земельної діяльності, з компенсацією збитків, що нанесено громаді всіма учасниками: захоплювачами, посадовими особами.
При розгляді питання забудови в зелених зонах передбачити обов'язкове громадське обговорення з попереднім наданням експертних висновків громаді щодо впливу нового будівництва на екологічну ситуацію в районі забудови, здоров'я громадян, що мешкають поряд з орієнтовним місцем забудови, щодо необхідності розширення дорожніх шляхів у зв'язку з збільшенням навантаження на щільність дорожнього руху та вплив реконструкції цих шляхів на екологічну ситуацію і можливість усунення негативних чинників.
Внести зміни в законодавство стосовно заборони здійснення діяльності суб'єктам підприємницької діяльності на території міста Києва , що допустили захоплення земельної ділянки в межах міста Києва з метою забудови та(або) знищення дерев, водойм тощо, розповсюдити цю заборону на суб'єктів підприємницької діяльності, що керуються особами, що були керівниками суб'єктів підприємницької діяльності, що брали участь у захопленні земельних ділянок в межах міста Києва.

Враховано частково

В проекті рішення (п.4) буде вказано період 2016-2020 роки.

 

Внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України є самостійним завданням і в цій Програмі не передбачається.

6. 

Антон Пузань:

Прошу київську міську владу звернути окрему увагу на "ефективність" використання земель комунальної та державної власності вздовж так званої промислової зони річки Либідь та відповідним ущільненням данних територій із подальшим збільшенням прибережно-охоронної смуги річки Либідь та зміної статусу деяких земель із промислових на рекреаційні!!!

Враховано

Це питання буде розглянуто у складі Генерального плану міста та планами земельно-господарського устрою території

7. 

Володимир Безбах:

Слід ініціювати розширення меж міста Києва. Всі, хто пам'ятає ще першу назву першої ж гілки метрополітену в Україні знає, що в Києві її називали Святошино-Броварською, бо м.Бровари, хоч і формально є райцентром Київської області, насправді - це житловий масив коло межі столиці, який міг би стати просто частиною Дніпровського району столиці України міста-героя Києва.
Був проект запуску тролейбусу до м.Ірпінь, який теж, як і містечка Гостомель, Буча, Немєшаєво та Ворзель межують з Києвом та являють собою урбанізоване середовище, де переважають багатоповерхівки та котеджі з усіма вигодами. Навіть каналізація цього конгломерату під'єднана до київської.
Є селище Коцюбинське, яке власною сільрадою розпоряджається Біличанським лісом, судиться з містом та оточене обабіч ним. Було б доцільно і його приєднати до Києва.
Селище Вишневе викликає суттєві питання, бо це вже просто житловий масив з боку від межі столиці, в якому від самоуправління та селищності саме "начальство", інтереси якого можуть не співпадати з інтересами Києва та України. А людям, які працюють в Києві, краще киянами і бути.
Не забудемо про легендарну "Троєщину", яка ввібрала в себе і Вигуровщину, а село Погреби в дещо не зрозумілому стані, бо колись межу Києва провели безпосередньо по городам та садам його мешканців. Краще б приєднали цю територію до Києва вже всю, а місцевим селянам надали у Деснянському районі житло.
Отже пропоную внести вищезазначені зміни в адміністративно-територіальний устрій України та розширити за рахунок вищенаведених населенних пунктів Столицю України місто-герой Київ.

Не враховано

Питання зміни адміністративно-територіального устрою Київського регіону не було предметом Програми використання та охорони земель м. Києва

 

5. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення:

Пропозиції, які погоджені відповідно до пункту 4 звіту, включені в проект рішення Київської міської ради „Про затвердження Програми використання та охорони земель міста Києва на 2016-2020 роки”

 При використанні матеріалів посилання на КМДА обов'язкове.