Повідомлення про проведення громадського обговорення проєкту Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки та звіту про стратегічну екологічну оцінку

1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту

Програма економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки (далі – Програма).

Запропонований документ є важливим інструментом реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, який забезпечує послідовне та планомірне втілення основної стратегічної мети розвитку міста Києва – покращення якості життя мешканців, що визначається економічним добробутом і комфортом життя у місті з багатою історичною традицією.

Реалізація визначених завдань Програми дозволить створити умови для економічного зростання з урахуванням екологічної складової, удосконалення механізмів управління розвитком міста на засадах ефективності, відкритості та прозорості, посилення інвестиційної та інноваційної активності, забезпечення належного функціонування інженерно-транспортної та комунальної інфраструктури, проведення цілеспрямованої містобудівної політики, дотримання високих екологічних стандартів, в результаті цього - забезпечення гідних умов життя та загального підвищення добробуту населення, підвищення конкурентоспроможності міста, доступності широкого спектра соціальних послуг тощо.

Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» здійснено оцінку впливу на довкілля та здоров’я людей, за результатами підготовлено звіт про стратегічну екологічну оцінку та очікується, що при впровадженні заходів Програми, у порівнянні із існуючим станом, буде позитивний вплив на навколишнє природне середовище, зокрема на здоров’я населення.

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування

Київська міська рада.

3. Процедура громадського обговорення

3.1. Дата початку та строки здійснення процедури

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення звіту зі стратегічної екологічної оцінки Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки розпочато з дня його оприлюднення, а саме з 17 серпня 2020 року на Єдиному вебпорталі територіальної громади міста Києва (https://kyivcity.gov.ua/), субвебсторінці Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (https://dei.kyivcity.gov.ua/) та триватиме до 16 вересня 2020 року.

3.2. Способи участі громадськості

Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (зокрема в електронному вигляді) та на Єдиному вебпорталі територіальної громади міста Києва в розділі «ГРОМАДСКОСТІ» рубрика «Консультації з громадськістю» зауваження та пропозиції до звіту про стратегічну екологічну оцінку та проєкту документу державного планування Усі зауваження і пропозиції до проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження або вмотивовано їх відхиляє.

Інститути громадянського суспільства, наукові та експертні організації, інші юридичні особи під час подання пропозицій і зауважень у письмовій формі зазначають своє найменування та місцезнаходження.

Анонімні зауваження та пропозиції не реєструються і не розглядаються.

3.3. Дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення)

Громадські слухання не проводяться через встановлення карантину та запровадження протиепідемічних заходів у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»).

3.4. Орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проєктом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування

З проєктом Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки,  звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування, можна ознайомитись за посиланням.

3.5. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій

Зауваження і пропозиції до Звіту стратегічної екологічної оцінки Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки подаються до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації): вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044; e-mail: [email protected].

3.6. Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів – з 17 серпня до 16 вересня 2020 року.

3.7. Місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування
Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації): 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36.

4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування:

Необхідність проведення транскордонних консультацій відсутня.

Додатки:

Проєкт Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки

Звіт про стратегічну екологічну оцінку Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки

Перейти до спискуВерсiя для друку