Головна  →  Звіти  →  23 липня 2020

Звіт про проведене громадське обговорення проекту розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) «Про затвердження змін до Тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Державна установа «Інститут серця Міністерства охорони здоров’я України»»

1. Орган виконавчої влади, який проводить обговорення:

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

2. Питання або назва проекту акта, винесеного на обговорення:

Проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про затвердження змін до Тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Державна установа «Інститут серця Міністерства охорони здоров’я України»»

 

3. Інформація про осіб, що взяли участь у обговоренні:

Мешканці міста Києва – відвідувачі офіційного Інтернет-порталу Київської міської державної адміністрації. В обговоренні проекту прийняли участь 35 користувачів, з яких підтримало проект розпорядження 33 користувачі, не підтримали проект розпорядження – 2, запропоновано пропозицій - 1.

 

4. Інформація про пропозиції, що надійшли до органу виконавчої влади за результатами обговорення:

№ п/п

Пропозиції

Результат:

враховано/

не враховано

Підстава не врахування пропозиції

1.

Враховуючи, що наказом МОЗ від 23.02.2005 визначена конкретна тривалість строків навчання в інтернатурі із зазначенням кількості років, місяців, місця стажування «на кафедрі», «на базі стажування», пропоную визначити тарифи на стажування лікарів (провізорів)-інтернів із розрахунку на рік/місяць. Також пропоную доповнити зазначені тарифи словами «Тарифи на стажування лікарів (провізорів)-інтернів протягом терміну навчання не змінюється»

Не враховано

 

Засади проходження інтернатури визначено наказом МОЗ від 19.09.1996 №291 «Про затвердження Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих  медичних  і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівня акредитації медичних факультетів університетів  (далі - Положення № 291).

З 2017 року випускники закладів вищої освіти медичного спрямування вільні у виборі місця роботи відповідно до частини першої статті 64 Закону України «Про вищу освіту», крім випадків, передбачених цим Законом. Тобто заклади вищої освіти не зобов’язані працевлаштовувати студента, а сам студент самостійно обирає перше місце роботи і проходження інтернатури.

Пунктом. 7.10 Положення № 291 та п. 30 постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 р № 1138, передбачено, що стажування лікарів (провізорів) — інтернів у базових закладах та установах охорони здоров’я на платній основі на підставі договорів проводиться, якщо ці лікарі (провізори) - інтерни:

- закінчили недержавні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти;

- закінчили державні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти на умовах контракту;

- прийняті на роботу в недержавні заклади охорони здоров’я (недержавні фармацевтичні заклади, підприємства);

- повторно проходять інтернатуру;

- бажають отримати другу спеціальність в інтернатурі.

Разом з тим, із закладами освіти та охорони здоров’я договори інтерном можуть укладатися як окремо, так і в тристоронній формі.

У випадку коли проходження інтернатури не може бути забезпечено однією базою (закладом охорони здоров’я), договори на проходження інтернатури повинні бути укладені з кожною базою окремо на проходження відповідних видів інтернатури. При цьому умови проходження інтернатури (час, керівництво, оплата тощо) обговорюються з керівниками кожної з баз.

Договір про навчання в інтернатурі повинен відповідати вимогам, визначеним для договорів про надання послуг згідно з гл. 63 ЦКУ.

Так, згідно з п. 1 ст. 901 ЦКУ за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов’язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором ( п. 1 ст. 903 ЦКУ).

Звертаємо увагу що п. 2 ст. 632 ЦКУ визначено, що зміна ціни після укладення договору допускається лише у випадках і на умовах, установлених договором або законом.

У випадку укладання договору з інтерном зміна ціни може відбутись у зв’язку зі збільшенням оплати праці, підвищенням інших фактичних видатків установи тощо.

У зв’язку з цим у договорі окремо передбачаються умови щодо можливості зміни ціни та укладання додаткових угод.

Також згідно з п. 4 ст. 626 ЦКУ до договорів, які укладаються більш як двома сторонами (багатосторонні договори), застосовуються загальні положення про договір, якщо це не суперечить багатосторонньому характеру цих договорів.

 

5. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення:

Вказані пропозиції опрацьовані. В остаточній редакції проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про затвердження змін до Тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Державна установа «Інститут серця Міністерства охорони здоров’я України»» буде видано в редакції, яка запропонована для громадського обговорення.

 

 

Перейти до спискуВерсiя для друку