Головна  →  Звіти  →  30 червня 2020

Звіт про проведене громадське обговорення проєкту наказу Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) «Про внесення змін до розмірів фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)»

1.      Орган виконавчої влади, який проводить обговорення:

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.      Питання або назва проекту акта, винесеного на обговорення:

Проєкт наказу Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про внесення змін до розмірів фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)».

3.      Інформація про осіб, що взяли участь у обговоренні:

Мешканці міста Києва – відвідувачі офіційного порталу Київської міської державної адміністрації. В обговоренні проєкту наказу прийняло участь 2 користувача, з яких підтримало проєкт наказу 1 користувач, не підтримало проєкт наказу– 1, запропоновано пропозицій - 1.

4.      Інформація про пропозиції, що надійшли до органу виконавчої влади за результатами обговорення:

№ п/п

ПІБ, дата та час отримання зауваження або пропозиції

Текст зауваження або пропозиції

Враховано/не враховано

Підстава не врахування пропозиції

1

Григорій 

Полевой 12.06.2020 23:25 (Пропозиція)

«Ви з якого дуба впали? Які гроші за сканування? Я платник податків, купив Вам МФУ яке сканує. Яка 1.64 грн за скан? Ви що?
Надайте обгрунтування цих витрат. За якою формулою. Висновки експертизи.
Відправте Директор Департаменту
економіки та інвестицій Наталія МЕЛЬНИК читати Конституцію. Ініціатива її порушує права людей та Конституцію України».

Не враховано

Відповідно до частини першої статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) інформація на запит надається безкоштовно.

Одночасно з цим, частиною другою цієї статті передбачено, що у разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. 

Частиною третьою цієї статті визначено, що розмір фактичних витрат визначається відповідним розпорядником на копіювання та друк в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до частини четвертої статті 21 Закону, при наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується. При цьому, частиною другою статті 29 Закону України «Про інформацію» предметом суспільного інтересу вважається, окрім іншого, інформація, яка забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і обов’язків.

Діючі на даний час граничні норми витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 740 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15.01.2020 № 4).

Враховуючи зазначене, проєкт наказу Департаменту економіки та інвестицій, що винесений на громадське обговорення, підготовлено з   урахуванням вимог діючого законодавства та на виконання пункту 2 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.04.2012 № 593 «Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією)».

У першому абзаці пункту 17 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 (далі – Порядок), наведено вичерпний перелік документів, що оприлюднюються на веб-сайтах, під час проведення електронних консультацій з громадськістю, а саме: інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій та текст проєкту акта, винесеного на обговорення. Оприлюднення інших документів стосовно проєкту акта, винесеного на обговорення, Порядком не передбачено.

Згідно з Порядком інформаційне повідомлення, окрім інших, обов’язково містить номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення, в т.ч. щодо обґрунтування та методологічних підходів формування фактичних витрат зазначених у проєкті акта, винесеного на обговорення.

5.      Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення:

Вказані пропозиції опрацьовані. З урахуванням зазначеного проєкт наказу Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про внесення змін до розмірів фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» буде видано в редакції, яка запропонована для громадського обговорення.

 

Перейти до спискуВерсiя для друку