КМДА Київська міська державна адміністрація


13 квітня 2020

Звіт про громадське обговорення проєкту рішення Київської міської ради «Про затвердження Плану заходів на 2021 2023 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року»

1. Орган виконавчої влади, який проводив обговорення:

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2. Питання або назва проекту акту, винесеного на обговорення:

Проєкт рішення Київської міської ради «Про затвердження Плану заходів на 2021‑2023 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року» (далі – проєкт Плану заходів).

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні:

Мешканці міста Києва – користувачі Єдиного вебпорталу територіальної громади міста Києва (https://kyivcity.gov.ua/).

У громадському обговоренні проєкту Плану заходів, проведеному в період з 25 березня до 08 квітня 2020 року, взяли участь 7 користувачів Єдиного вебпорталу територіальної громади міста Києва (https://kyivcity.gov.ua/), якими підтримано проєкт рішення. 

Крім того, в обговоренні проєкту рішення взяв участь один член Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4. Інформація щодо пропозицій, які надійшли до органу виконавчої влади під час обговорення

Пропозиції, що надійшли на електронну пошту ([email protected]) під час громадського обговорення на Єдиному вебпорталі територіальної громади міста Києва.

п/п

Текст зауваження або пропозиції

Враховано / не враховано

Підстава не врахування пропозиції

1.

Треба переробити всю цю Стратегію на основі реальних індикаторів, а не надуманих, виключити з них "заклики КПРС – за все хороше проти всього поганого"

Не враховано

Пропозиції не стосуються проєкту рішення Київської міської ради, який винесено на громадське обговорення.

Поряд з цим інформуємо, що на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 09 січня 2019 року № 49960/1/1-08 та, враховуючи зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів» і відповідної Методики, затвердженої наказом Мінрегіону України від 31 березня 2016 року № 79, відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.06.2019 № 1066 розпочато роботу з розробки проєкту Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року на засадах смарт-спеціалізації (далі – проєкт Стратегії–2035).

2

Провести аналіз промислового, наукового, інвестиційного, туристичного... потенціалу міста Києва

Не враховано

Пропозиції не стосуються проєкту рішення Київської міської ради, який винесено на громадське обговорення.

Одночасно повідомляємо, що спільно з Державною установою «Інститут економіки та прогнозування» НАН України проведено дослідження з визначення основних напрямів смарт-спеціалізації м. Києва для врахування їх при розробці проєкту Стратегії–2035, в ході якого здійснено аналіз та оцінку регіонального контексту: наявного (реального) ресурсного, науково-виробничого, технологічного, трудового, інтелектуального, фінансового, інвестиційного та інноваційного потенціалу міста Києва з визначенням конкурентних переваг за кожним з видів економічної діяльності, які здійснюються в м. Києві, з використанням SWOT-аналізу та урахуванням зовнішніх тенденцій інноваційного розвитку, що впливатимуть на розвиток міста.

Крім того, при  розробці проєкту Стратегії–2035 передбачено проведення стратегічного економічного аналізу, зокрема аналізу стану та тенденцій соціально-економічного розвитку міста; сильних і слабких сторін, можливостей і загроз (SWOT-аналіз), у тому числі з урахуванням смарт-спеціалізації; порівняльних переваг, викликів і ризиків перспективного розвитку міста Києва (SWOT-матриця).

3

На основі виявлених можливостей міста написати реальне бачення його розвитку

Не враховано

Пропозиції не стосуються проєкту рішення Київської міської ради, який винесено на громадське обговорення.

Поряд з цим інформуємо, що в процесі розробки проєкту Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року на засадах смарт-спеціалізації першочерговим етапом є визначення стратегічного бачення (візії) міста Києва на довгострокову перспективу на підставі виявлених в SWOT аналізі сценаріїв розвитку міста Києва

4

Організувати ВСЮ творчу інтелігенцію міста – архітекторів, інженерів, транспортників... провести ряд конкурсів на Стратегію розвитку міста на далеку перспктиву – на 50 років хоча б....

Не враховано

Пропозиції не стосуються проєкту рішення Київської міської ради, який винесено на громадське обговорення.

Одночасно повідомляємо, що розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.01.2020 №43 створено робочу групу з розробки проєкту Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року, до складу якої входять представники всіх зацікавлених сторін: бізнесу, науково-дослідних установ, громадськості та  громадських об’єднань.

5

Залучити меценатів, інвесторів місцевих та зарубіжних для розвитку міста в напрямку напрацьованої Стратегії, а не просто «забудови вільних ділянок», кількості ортофотопланів чи кількості придбаних вагонів метрополітену

Враховано

Виконання Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії міста Києва передбачено за рахунок коштів державного бюджету, бюджету міста Києва, а також за рахунок інших джерел (власних коштів підприємств, залучених коштів (кредити, гранти, інвестиції), коштів меценатів та міжнародних організацій і фондів) (розділ 2 проєкту Плану заходів)

5. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення:

Проєкт рішення Київської міської ради «Про затвердження Плану заходів на 2021‑2023 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року» пройшов громадське обговорення.При використанні матеріалів посилання на КМДА обов'язкове.