Головна  →  Інформаційні повідомлення  →  20 березня 2020

Повідомлення про проведення громадського обговорення проєктурішення Київської міської ради «Про затвердження Плану заходів на 2021 2023 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року»

1. Орган виконавчої влади, який проводить консультації з громадськістю:

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2. Назва проєкту документа, винесеного на консультації з громадськістю:

Проєкт рішення Київської міської ради «Про затвердження Плану заходів на 2021‑2023 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року» (далі – План заходів).

3. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюється дія документа, що планується подати на затвердження Київради за результатами консультацій з громадськістю:

- громадяни міста Києва;

- громадські організації та об’єднання;

- бізнесові структури;

- підприємства, організації, установи, зокрема наукові, різних форм власності;

- виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)

- Київська міська рада.

4. Можливі наслідки прийняття документа для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін:

Запропонований документ є важливим інструментом реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року (далі – Стратегія), який забезпечує послідовне та планомірне втілення основної стратегічної мети розвитку міста Києва – покращення якості життя мешканців, що визначається економічним добробутом і комфортом життя у місті з багатою історичною традицією.

Проєкти розвитку, включені до Плану заходів:

- забезпечують реалізацію стратегічних цілей, визначених Стратегією, відповідно до пріоритетів розвитку столиці;

- охоплюють сектори міського розвитку Стратегії;

- враховують сучасний стан та потреби міста, відповідають вимогам новоприйнятих нормативно-правових актів, узгоджуються з проєктом Державної стратегії регіонального розвитку на новий період;

- враховують основні напрямки смарт-спеціалізації міста Києва;

- надають можливість вимірювання досягнутих результатів;

- акумулюють пропозиції під час збору проєктів розвитку до проєкту Плану заходів на 2021–2023 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, що надходили від структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій (оголошення про збір проєктів розвитку, за відповідною формою, було розміщено на єдиному вебпорталі територіальної громади міста Києва з 26 грудня 2019 до 01 лютого 2020 років).

5. Термін проведення консультацій з громадськістю:

З 25 березня до 08 квітня 2020 року

6. Форма консультацій з громадськістю:

Електронні консультації з громадськістю.

7. Спосіб забезпечення участі в консультаціях з громадськістю представників визначених соціальних груп населення та заінтересованих сторін:

Пропозиції та зауваження учасників електронних консультацій з громадськістю подаються в письмовій формі на електронну адресу, вказану в інформаційному повідомленні, та на єдиному вебпорталі територіальної громади міста Києва в розділі «ГРОМАДСКОСТІ» рубрика «Консультації з громадськістю».

Інститути громадянського суспільства, наукові та експертні організації, інші юридичні особи під час подання пропозицій і зауважень у письмовій формі зазначають своє найменування та місцезнаходження.

Анонімні зауваження та пропозиції не реєструються і не розглядаються.

8. Адреса подання пропозицій і зауважень, що винесені на електронні консультації з громадськістю:

Департамент економіки та інвестицій, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 36;

e-mail:  [email protected]

9. Прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи (осіб) органу виконавчої влади:

Мохонько Вікторія Олександрівна

Шлапацька Оксана Романівна, тел. 202-76-72

10. Строк і спосіб оприлюднення результатів консультацій з громадськістю:

Звіт за результатами обговорення буде оприлюднено на єдиному вебпорталі територіальної громади міста Києва органом виконавчої влади після прийняття рішення за результатами обговорення.

Перейти до спискуВерсiя для друку