Повідомлення про проведення громадського обговорення проекту рішення Київської міської ради "Про затвердження Міської цільової програми розвитку дорожньо-транспортного комплексу міста Києва на період 2016 - 2018 років"

1. Орган виконавчоївлади, який проводить обговорення:

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2. Питанняабоназва проекту акта, винесеного на обговорення.

Проект рішення Київської міської ради «Про затвердження Міської цільової програми розвитку дорожньо-транспортного комплексу міста Києва на період 2016 - 2018 років»

3. Альтернативніваріантивирішенняпитання.

- схвалення громадськістю проекту акта без зауважень;

- схвалення громадськістю проекту акта із урахуванням отриманих пропозицій та зауважень.

4. Соціальнігрупинаселення та заінтересованісторони, на якіпоширюватиметьсядіяприйнятогорішення.

- консультативно-дорадчі органи та їх об’єднання;

- мешканці м. Києва.

5. Можливінаслідкиприведення в життя кожного альтернативного рішення для різнихсоціальних груп населення та заінтересованихсторін.

Прийняття даного проекту рішень забезпечить сформувати високоефективний транспортний комплекс, здатний забезпечити потреби населення у відповідних послугах та мінімізувати негативний вплив на навколишнє середовище.

6. Спосібзабезпеченняучасті в обговоренніпредставниківвизначенихсоціальнихгруп населення та заінтересованихсторін.

Публікація проекту рішення на офіційному веб-порталі Київської міської державної адміністрації.

7. Термінпроведеннягромадськогообговорення:

З 26 серпня 2015 року до 10 вересня 2015 року.

8. Форма громадськогообговорення:

Електронна консультація

9. Поданняпропозицій і зауважень за формою:

До 10 вересня 2015 року прохання подати відповідні пропозиції або зауваження

Прізвище

_____________________________________________________________

Ім’я

_____________________________________________________________

По батькові

____________________________________________________________

Тел./факс/ e-mail

_____________________________________________________________

Пропозиції

_____________________________________________________________

10. Адреса поданняпропозицій і зауважень, щовинесене на громадськеобговорення:

01030, м. Київ, вул. Леонтовича,6 – Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); тел. 202 63 13, факс 202-63-33,[email protected]

11. Прізвище, ім'я, по батьковівідповідальної особи:

тел. (044) 2026316, Осьмак Віталій Вікторович, головний спеціаліст відділу фінансово-економічного забезпечення Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

12. Строк і спосібоприлюдненнярезультатівобговорення:

Звіт за результатами обговорення буде оприлюднений на офіційному веб-порталі Київської міської державної адміністрації у розділі «Консультації з громадськістю» не пізніше, ніж за два тижні після закінчення обговорення.

Перейти до спискуВерсiя для друку