КМДА Київська міська державна адміністрація


13 листопада 2018

Звіт про проведене громадське обговорення проекту рішення Київської міської ради «Про затвердження Плану заходів на 2019 – 2020 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року»

1. Орган виконавчої влади, який проводив обговорення:

     Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

 

2. Питання або назва проекту акту, винесеного на обговорення:

     Проект рішення Київської міської ради «Про затвердження Плану заходів на 2019 – 2020 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року»(далі – проект Плану заходів).

 

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні:

     Мешканці міста Києва – відвідувачі Єдиного веб-порталу територіальної громади міста Києва (https://kyivcity.gov.ua/).

     У громадському обговоренні проекту Плану заходів, проведеному в період з 16 до 30 жовтня 2018 року, взяли участь 10 користувачів – усі підтримали проект рішення.

 

4. Інформація щодо пропозицій, які надійшли до органу виконавчої влади під час обговорення: 

     Пропозиції надійшли на електронну пошту ([email protected]) та під час громадського обговорення на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва.

 

з/п

Пропозиції

Результат:

враховано/

не враховано

Коментар щодо врахування / неврахування

1.

До проектів розвитку:

1. «Розвиток інноваційних промислових точок зростання»

2. «Залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій в промисловість міста Києва»

3. «Зростання обсягів промислового виробництва у місті Києві» – запропоновановикористовувати індикатори ефективності проектів, які спираються на результати їх реалізації, а не лише засоби втілення проектів та винайти спосіб якісного аналізу цих результатів

 

не враховано

Наведені у проектах розвитку  індикатори є достатніми для

оцінки результативності та ефективності виконання завдань та заходів проектіві контролю їх виконання.

2.

До проекту розвитку 4. «Підтримка виробництва та реалізації експортно-орієнтованої продукції київських промислових підприємств»– запропоновано оцінювати результат виконання не кількістю учасників виставок чи розданої допомоги, а зростанням товарообороту

 

враховано

Проект розвитку доповнено індикатором: «Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одного мешканця, тис. грн/мешканця»

3.

Допроекту розвитку 5. «Розробка концепції індустріального парку в рамках проекту «Промисловий вузол «Київська бізнес - гавань» –запропоновановизначити найкращу концепцію шляхом проведення конкурсу з громадським обговоренням та визначення рейтингу проектів для якісного аналізу результатів

не враховано

Ініціатор створення індустріального парку зобов’язаний розробити і затвердити концепцію індустріального парку та подати Мінекономрозвитку документи відповідно до Закону України «Про індустріальні парки» (далі – Закон) та постанови КМУ від 16.01.2013 № 216 «Про затвердження Порядку прийняття рішення про включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків».

Згідно з чинним законодавством (ЗУ «Про публічні закупівлі») закупівля послуг здійснюється виключно за тендерною процедурою в системі «Прозоро».

Проведення конкурсу та громадських обговорень в процесі розробки Концепції індустріального парку Законом не передбачено

 

4.

Допроекту розвитку 6. «Просування Києва як туристичного центру (шляхом участі у міжнародних виставкових заходах, презентаціях та шляхом проведення PR-заходів)»– запропоновано оцінювати результат просування Києва як туристичного центру кількістю туристів, їх відгуками, рейтингом Києва в переліку туристичних центрів, зростанням прибутків підприємств з обслуговування туристів, а не лише розміром та кількістю виставок чи реклами

не враховано

Досягнення запропонованих у проекті розвитку індикаторів сприятиме збільшенню кількості іноземних та внутрішніх туристів за рахунок проведення потужних рекламних кампаній в Україні та за кордоном, посиленню зацікавленості до м. Києва міжнародної спільноти за рахунок проведення зустрічей з туристичними операторами та презентацій туристичного потенціалу столиці України в найбільших туристичних центрах світу.

Запропоновані для оцінки показники передбачені Стратегією розвитку міста Києва до 2025 року, оцінювання та моніторинг яких здійснюється під час виконання Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року

 

5.

До проекту розвитку7. «Розвиток туристичної інфраструктури міста Києва» – запропоновановикористовувати індикатори ефективності проектів, які спираються на результати їх реалізації, а не лише засоби втілення проектів та винайти спосіб якісного аналізу цих результатів

 

не враховано

Досягнення запропонованих у проекті розвитку індикаторів сприятиме створенню сучасної, якісної та інформативної туристичної інфраструктури столиці. Індикатори, визначені в проекті розвитку, є достатніми для оцінювання результатів виконання проекту.

6.

До проекту розвитку 8. «Розширення мереж громадських вбиралень та будівництво інженерних мереж» – запропоновановикористовувати індикатори ефективності проектів, які спираються на результати їх реалізації, а не лише засоби втілення проектів та винайти спосіб якісного аналізу цих результатів

 

не враховано

Індикатор результативності «Кількість пунктів підключення громадських вбиралень модульного типу» проекту розвитку «Розширення мереж громадських вбиралень та будівництво інженерних мереж»є достатнім для оцінки забезпечення населення міста та туристів громадськими вбиральнями та вбиральнями модульного типу.

7.

До проекту розвитку 9. «Створення Центру публічної комунікації та інформації» – запропоновановикористовувати індикатори ефективності проектів, які спираються на результати їх реалізації, а не лише засоби втілення проектів та винайти спосіб якісного аналізу цих результатів.

не враховано

Індикатори проекту розвитку є достатніми для оцінки результативності його виконання.

У проекті розвитку відображено фінальні кількісні та якісні індикатори оцінки ефективності діяльності Центру публічної комунікації та інформації (далі – Центр), а саме: за результатами соціологічного опитування, відповідно до обраної методології, буде визначатися частка мешканців міста, що схвалюють діяльність міського голови та частка мешканців міста, що схвалюють діяльність виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), а відтак і довіряють міській владі. Буде здійснюватися систематичний аналіз контенту, який цікавить мешканців, та підрахунок кількості унікальних відвідувачів цифрової платформи «Вечірній Київ». Таким чином, буде фіксуватися та вимірюватися якість діяльності Центру за отриманими результатами соціологічного дослідження та зацікавленості громадян діяльністю міської влади шляхом відвідування веб-сайту «Вечірній Київ»

 

8.

До проекту розвитку 10. «Створення міської сервісної мережевої інфраструктури» – запропоновановикористовувати індикатори ефективності проектів, які спираються на результати їх реалізації, а не лише засоби втілення проектів та винайти спосіб якісного аналізу цих результатів.

не враховано

Індикатор виконання проекту розвитку«Кількість об’єктів сервісної мережевої інфраструктури» є достатнім для оцінки реалізації проекту.

Результатом виконання проекту є створення міської сервісної мережевої інфраструктури, підключення усіх структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міста Києва; забезпечення стандартизації та уніфікації процесів адміністрування та управління мережевою інфраструктурою, доступом до мережі Інтернет, підтримки функціонування інформаційних сервісів; удосконалення процесів захисту інформаційних ресурсів від несанкціонованих дій; забезпечення інформаційної безпеки для широкого кола абонентів

 

9.

До проекту розвитку 11. «Створення електронної бази технічної документації на об’єкти нерухомого майна» – запропоновановикористовувати індикатори ефективності проектів, які спираються на результати їх реалізації, а не лише засоби втілення проектів та винайти спосіб якісного аналізу цих результатів

 

не враховано

Індикатором результативності даного проекту визначено «кількість справ внесених до електронного архіву технічної документації на об’єкти нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Києва», що є фактичним відображенням результату проведеної роботи та в цілому відповідає заявленій пропозиції.

10.

До проекту розвитку 56. «Будівництво мостового пішохідно - велосипедного переходу між парками "Хрещатий" та "Володимирська гірка" в Печерському та Шевченківському районах» індикатором – запропоновано доповнити оцінку індикатором «Обрання переможця відкритого конкурсу проектів»

не враховано

Конкурс з відбору переможця проведено (розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.04.2013 № 472 «Про проведення міжнародного закритого бліц-конкурсу на кращий проект інженерно-архітектурного рішення мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками «Хрещатий» та «Володимирська гірка» в Печерському та Шевченківському районах м. Києва»).За результатами конкурсу визначено лауреатів 2 та 3 премій (протокол№ 1 засідання журі міжнародного архітектурного закритого бліц-конкурсу на кращий проект інженерно-архітектурного рішення мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками «Хрещатий» та «Володимирська гірка» від 25.05.2013)

 

11.

Доповнити проект Плану заходів проектом розвитку «Реконструкція набережної Дніпра».

Проект має бути спрямований не тільки на удосконалення транспортної функції набережної, але й на розширення туристичної та рекреаційної території

не враховано

Запропонований проект розвитку не може бути включений до проекту Плану заходів, оскільки потребує опрацювання у встановленому порядку (розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.05.2018 № 749 «Про робочу групу з відбору проектів розвитку для формування проекту Плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року»).

Наразі завершено капітальний ремонт асфальтобетонного покриття на Набережному шосе; в 2019 році та наступних роках планується проведення капітального ремонту на Дніпровській набережній.

Передбачається впровадження основних туристичних маршрутів та локацій в місті Києві(розпорядження виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації) від 31.10.2018 № 1967), які прив’язані до транспортної інфраструктури

 

12.

Доповнити проект Плану заходів проектом розвитку «PassiveHousePlusenerg» з експериментального будівництва експериментально-показового «пасивного» будинку з урахуванням усіх тенденцій та трендів житлового комплексу XXI століття та кліматичних умов України.

Будівництво пропонується здійснити за рахунок використання грантових коштів ЄС.

 

не враховано

На сьогоднішній день в Україні відсутні Державні будівельні норми щодо будівництва «пасивного» будинку. Питання потребує додаткового вивчення і опрацювання.

13.

Запровадити центри денного перебування для дорослих осіб з інвалідністю, які мають важкі комбіновані порушення. Центри пропонується створити у кожному районі міста

не враховано

На сьогоднішній день відсутня нормативно-правова база для створення таких центрів.

Питання потребує додаткового вивчення і опрацювання. Пропозицію буде опрацьовано при підготовці наступного проекту Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку м. Києва до 2025 року.

У той же час, повідомляємо, що Стратегією розвитку міста Києва до 2025 року передбачено: «Створення додаткових установ із піклування про незахищених та малозабезпечених осіб, зокрема: створення спеціалізованого закладу психоневрологічного профілю для осіб з інвалідністю» (можна переглянути за посиланням).

 

5. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення:

     Проект рішення Київської міської ради «Про затвердження Плану заходів на 2019 – 2020 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року» пройшов громадське обговорення та підтриманийГромадською радою при виконавчому органі Київської міської ради(Київській міській державній адміністрації) (витяг з протоколу № 11 від 18.10.2018 засідання Громадської ради).

     Пропозиції опрацьовано та узагальнено структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з метою формування Плану заходів на 2019 – 2020роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 рокудля винесення на розгляд Київської міської ради відповідно до ст. 26 Регламенту(рішення Київської міської ради від 07 липня 2016 року № 579/579 «Про Регламент Київської міської ради»).При використанні матеріалів посилання на КМДА обов'язкове.