КМДА Київська міська державна адміністрація


12 жовтня 2018

Повідомлення про проведення громадського обговорення проекту рішення Київської міської ради «Про затвердження Плану заходів на 2019 – 2020 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року»

1. Орган виконавчої влади, який проводить консультації з громадськістю:

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2. Назва проекту документа, винесеного на консультації з громадськістю:

Проект рішення Київської міської ради «Про затвердження Плану заходів на 2019 – 2020 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року» (далі – План заходів).

3. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюється дія документа, що планується подати на затвердження Київради за результатами консультацій з громадськістю:

-            громадяни міста Києва;

-            громадські організації та об’єднання;

-            підприємства, організації, установи;

-            бізнес-кола;

-            виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)

-            Київська міська рада.

4. Можливі наслідки прийняття документа для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін:

Запропонований документ є важливим інструментом реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року (далі – Стратегія), який забезпечує послідовне та планомірне втілення основної стратегічної мети розвитку міста Києва – покращення якості життя мешканців, що визначається економічним добробутом і комфортом життя у місті з багатою історичною традицією.

Проекти розвитку, включені до Плану заходів:

-       забезпечують реалізацію стратегічних цілей, визначених Стратегією, відповідно до пріоритетів розвитку столиці;

-       охоплюють сектори міського розвитку Стратегії;

-       враховують сучасний стан та потреби міста, відповідають вимогам новоприйнятих нормативно-правових актів,узгоджуються з Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року;

-       надають можливість вимірювання досягнутих результатів;

-       акумулюють пропозиції під час збору проектів розвитку до проекту Плану заходів на 2019–2020 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, що надходили від структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій (оголошення про збір проектів розвитку, за відповідною формою, було розміщено на сайтах структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у грудні 2017 – січні 2018 років).

5. Термін проведення консультацій з громадськістю:

З 16по30жовтня2018 року

6. Форма консультацій з громадськістю:

Електронні консультації з громадськістю.

7. Спосіб забезпечення участі в консультаціях з громадськістю представників визначених соціальних груп населення та заінтересованих сторін:

Пропозиції та зауваження учасників електронних консультацій з громадськістю подаються в письмовій формі на електронну адресу, вказану в інформаційному повідомленні, та на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва в розділі «ГРОМАДСКОСТІ» рубрика  «Консультації з громадськістю».

Інститути громадянського суспільства, наукові та експертні організації, інші юридичні особи під час подання пропозицій і зауважень у письмовій формі зазначають своє найменування та місцезнаходження.

Анонімні зауваження та пропозиції не реєструються і не розглядаються.

8. Адреса подання пропозицій і зауважень, що винесені на електронні консультації з громадськістю:

Департамент економіки та інвестицій, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 36;

e-mail: [email protected]

9. Прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи (осіб) органу виконавчої влади:

Мохонько Вікторія Олександрівна

Шлапацька Оксана Романівна, тел. 202-76-72

10. Строк і спосіб оприлюднення результатів консультацій з громадськістю:

Звіт за результатами обговорення буде оприлюднено на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва органом виконавчої влади після прийняття рішення за результатами обговорення.

 

 При використанні матеріалів посилання на КМДА обов'язкове.