Головна  →  Звіти  →  2 липня 2018

Звіт про проведене громадське обговорення проекту розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Києва»

1. Орган виконавчої влади, який проводить обговорення:

Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

2. Питання або назва проекту акта, винесеного на обговорення:

З метою удосконалення правових та економічних засад діяльності у сфері централізованого водовідведення в місті Києві та недопущення забруднення навколишнього природного середовища внаслідок неупорядкованого відведення стічних вод від промислових підприємств та об’єктів господарської діяльності розроблено проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Києва».

 

3.Інформація про осіб, що взяли участь у обговоренні:

Всього у громадському обговоренні взяло участь 14 осіб, з яких 10 висловили підтримку запропонованого проекту розпорядження та 4 особи не підтримали.

Також, 3 особи надали свої пропозиції серед яких: 

1) пропозиція погодження проекту розпорядження;

2) пропозиція оцінки відповідності окремих положень проекту Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Києва нормам нормативно-правових актів діючого законодавства;

3) пропозиція, яка не відноситься до проекту розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Києва».

 

4. Інформація про пропозиції, що надійшли до органу виконавчої влади за результатами обговорення:

№ з/п

Пропозиція

Результат:

враховано / не враховано

Підстава не врахування пропозиції

1.

Погоджуюсь

так працює система водовідведення у всьому світі...

Враховано.

 

2.

Пропонується оцінити, чи відповідають окремі положення проекту Правил нормам закону.

 

Норма закону:

Стаття 13-1 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» від 10.01.2002 року № 2918-III (у редакції Закону України від 18.05.2017 року № 2047-VII): 

«місцеві правила [приймання стічних вод] не можуть передбачати обов'язок фізичних чи юридичних осіб щодо отримання будь-яких дозволів, погоджень або інших документів дозвільного характеру, а також надавати повноваження органам державної влади, органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам, підприємствам, установам, організаціям, утвореним такими органами, щодо видачі дозвільних документів».

Норми проекту Правил:

«3.2. Вимоги до скиду стічних вод
3.2.1. Споживач отримує у виробника вимогу до скидання стічних вод згідно з додатком 6 до цих Правил.
3.2.2. Для отримання вимог до скиду стічних вод споживач звертається до виробника з такими документами: письмовий запит (у разі подовження вимог до скидання стічних вод – за один місяць до закінчення строку дії попередніх); генплан об’єкта споживача у масштабі 1:500 з нанесеною каналізаційною мережею за підписом уповноваженої особи споживача у двох примірниках; інформаційна довідка із зазначенням загальних відомостей про споживача; нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення об’єкта споживача; баланс водоспоживання та водовідведення об’єкта споживача; розшифровка стічних вод на об’єкті споживача; акт розмежування балансової належності каналізаційних мереж споживача; дані про ЛОС та/або КОС на об’єкті споживача; перелік субабонентів; дані про утилізацію осадів КОС, їх зберігання згідно з паспортом місця видалення відходів та їх вивезення; копію наказу про призначення відповідальних осіб із зазначенням номерів телефонів за наявності орендарів призначення відповідальної особи від них, для забезпечення присутності уповноважених представників при відборі проб та обстеженні; інші документи, пов’язані зі скиданням стічних вод споживача;
3.2.3. Виробник в місячний строк з моменту отримання документів, передбачених пунктом 3.2.2 цих Правил, розглядає їх і видає вимоги до скиду стічних вод.
3.2.4. Вимоги до скиду стічних вод видаються на рік.
3.2.5. Якщо споживачем заявлено про відсутність змін у його водовідведенні, виконуються умови цих Правил, Актом обстеження об’єкта не встановлено протилежне, вимоги до скиду стічних вод подовжуються на наступний термін. Споживач повинен звернутися до виробника із письмовим запитом про подовження вимог до скиду стічних вод за один місяць до закінчення строку їх дії.
3.2.6. Для споживачів, у яких на балансі або в управлінні перебувають об’єкти житлового фонду чи об’єкти соціально-культурного призначення, за умови, що вони та, за наявності, їх орендарі не скидають стічні води технологічного та/або непобутового походження, а також для об’єктів виробника оформлення вимоги до скиду стічних вод таких об’єктів не вимагається». 

8.5. Споживачі, які здійснюють скид стічних вод за відсутності чинного договору на централізоване водовідведення або вимог до скиду стічних вод, сплачують виробнику за весь об’єм стічних вод, скинутих за час відсутності такого договору або вимоги до скиду стічних вод в п’ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу з централізованого водовідведення. 

Не враховано

Правові   та   організаційні   засади функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності, а також порядок діяльності дозвільних органів,  уповноважених видавати документи дозвільного характеру, та адміністраторів, чітко визначені Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Вичерпний перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності визначено Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».

Вимоги до скиду стічних вод, які зазначені у Місцевих правилах приймання стічних вод не визначені Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», як документ дозвільного характеру.

Крім того, норма місцевих Правил щодо вимог до скиду стічних вод розроблена відповідно до державних Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Мінрегіону від 01.12.2017 р. № 316, зареєстрованим в Мінюсті 15.01.2018 р. за № 56/31508.

 

Перелік документів для отримання вимог до скиду стічних вод, що надаються виробнику,  відповідає переліку документів, які зазначені Правилами користування системами централізованого

комунального водопостачання та водовідведення в населених  пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, зареєстрованим в Мінюсті 07.10.20018 р. за № 936/15627.

Ці Правила визначають порядок користування системами

централізованого  комунального водопостачання та водовідведення

населених пунктів України.

Для приєднання до систем централізованого

водопостачання  та водовідведення замовнику таких послуг надаються

технічні умови.

Для одержання технічних умов замовник послуг з

централізованого водопостачання та водовідведення подає до

виробника таких послуг перелік документів, який включає: заяву, опитувальний лист, ситуаційний план  з  визначенням місця розташування земельної

ділянки тощо.

 

 

3.

Пропонується оцінити, чи передбачає проект нових Правил (у порівнянні з діючими Правилами, затвердженими розпорядженням КМДА від 12.10.2011 року № 1879) усунення регуляторних бар'єрів або спрощення умов ведення підприємництва у місті Києві (принаймні для суб'єктів малого підприємництва), беручи до уваги, зокрема, що наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19.02.2002 року № 37 «Про затвердження Інструкції про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів та Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України» був скасований розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 року № 166-р «Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади», з 23.05.2017 року як такий, що втратив актуальність та встановлює регуляторний бар’єр.

Не враховано

Проектом регуляторного акта передбачено, що виробники та споживачі несуть спільну відповідальність, передбачену чинним законодавством України та умовами договорів.

Прийняття проекту регуляторного акта забезпечить створення належних правових підстав та умов для безпечного й безперебійного функціонування систем централізованого водовідведення та очищення стічних вод.

Проект регуляторного акту розроблено відповідно до державних Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Мінрегіону від 01.12.2017 р. № 316, зареєстрованим в Мінюсті 15.01.2018 р. за № 56/31508.

 

4.

3. Пропонується, наскільки це можливо без шкоди для екології міста, усунути зайві регуляторні бар’єри для ведення підприємництва у місті Києві. Зокрема, пропонується розглянути можливість: 

3.1. спростити процедуру отримання вимог до скиду стічних вод, зокрема: 
- виключити необхідність отримання таких вимог тими суб’єктами малого підприємництва, які за характером не скидають стічні води технологічного та/або непобутового походження; 
- передбачити видачу вимог не на один рік, а на необмежений строк, з необхідністю заміни лише в разі істотних змін у господарській діяльності та з можливістю анулювання лише у разі вчинення істотних порушень Правил; 
- скоротити, по можливості, кількість документів, які слід подавати споживачам для отримання вимог; 
- скоротити строк видачі або продовження вимог (наразі становить один місяць - пропонується розглянути 10 календарних днів для видачі та 5 календарних днів для продовження). 

3.2. зменшити розмір підвищених тарифів за формальні порушення, які безпосередньо не завдають шкоди навколишньому середовищу, такі як відсутність у споживача вимог до скиду стічних вод (наразі встановлено необхідність сплати в п’ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу з централізованого водовідведення за весь об’єм стічних вод, скинутих за час відсутності вимоги до скиду стічних вод - пропонується розглянути можливість зменшити до двократного розміру).

Не враховано

Необхідність отримання вимог до скиду стічних вод суб’єктами підприємництва визначена відповідно до державних Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Мінрегіону від 01.12.2017 р. № 316, зареєстрованим в Мінюсті 15.01.2018 р. за № 56/31508.

 

Видача Вимог до скиду на один рік викликана необхідністю здійснювати моніторинг змін в каналізаційних мережах споживача, об’ємів стоків споживача та відслідковувати догляд за каналізаційними мережами та стоками споживача, оскільки Виробник несе відповідальність за технічний стан міської каналізації, яка знаходиться на його балансі, за якість очищених на МКОС зворотних вод, що скидаються у водні об’єкти відповідно до встановлених норм.

 

Перелік документів, який необхідно подати споживачу для отримання Вимог до скиду стічних вод сформований на підставі норм чинного законодавства України, в тому числі Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190.

Даний перелік документів є мінімально необхідним для правової ідентифікації суб’єкта звернення за Вимогами до скиду, а також для встановлення необхідних інженерно-технічних характеристик об’єкта водовідведення, визначення зони відповідальності виходячи з балансової належності між споживачем і виробником за обслуговування обладнання та перевірку його стану.

 

Місячний строк розгляду звернення споживача для отримання Вимог до скиду обумовлений необхідністю перевірки документів споживача, проведення обстеження об’єкта споживача, підготовкою Вимог до скиду та попередження споживача про їх готовність.

 

П’ятикратний розмір встановленого тарифу на послугу з централізованого водовідведення за весь об’єм стічних вод, скинутих за час відсутності вимоги до скиду стічних вод, є штрафною санкцією і різновидом державного примусу, який є необхідним методом підтримки в державі організованості і порядку і служить захисту інтересів громадян, держави, суспільства.

Вимоги до скиду стічних вод встановлюють режим, кількісний та якісний склад стічних вод, які споживач скидає до системи централізованого водовідведення міста Києва, склад і зміст. Їх порушення призведе до погіршення навколишнього середовища, куди було здійснено неконтрольований скид.

Юридична відповідальність за шкоду, завдану навколишньому середовищу, має в основному не відновлювальний характер, а компенсаційний характер. Тому незалежно від того, який розмір штрафу буде сплачений, навколишнє середовище не буде повернуте в стан, який існував до забруднення чи іншого спричинення шкоди. Але, основною функцією такого виду відповідальності є каральна та превентивна: створити правопорушнику настільки несприятливі фінансові умови, щоб він не допустив таке правопорушення в майбутньому.

5. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення:

Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 № 316 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 15.01.2018 за № 56/31508 затверджено Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядок визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення.

Відповідно до статті 13-1 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» місцеві правила розробляються на підставі та з урахуванням вимог правил приймання стічних вод та порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених центральним органом виконавчої влади.

За результатом проведення громадського обговорення визначено підтримку зазначеного проекту розпорядження майже всіма особами, які прийняли участь у цьому обговоренні. Також, надано коментарі стосовно оцінки відповідності окремих положень проекту Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Києва нормам нормативно-правових актів діючого законодавства.

Перейти до спискуВерсiя для друку