Головна  →  Звіти  →  25 червня 2018

Звіт про проведене громадське обговорення проекту розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 24 вересня 2014 року № 1055 «Про встановлення тарифів на платні послуги зі стоматологічної допомоги, які надаються державними та комунальними закладами охорони здоров’я м. Києва»

1. Орган виконавчої влади, який проводить обговорення:

            Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

2. Питання або назва проекту акта, винесеного на обговорення:

            Проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24 вересня 2014 року № 1055 «Про встановлення тарифів на платні послуги зі стоматологічної допомоги, які надаються лікувально-профілактичними державними та комунальними закладами охорони здоров’я у м. Києві».

 

3. Інформація про осіб, що взяли участь у обговоренні:

            Мешканці міста Києва – відвідувачі офіційного Інтернет-порталу Київської міської державної адміністрації. В обговоренні проекту прийняли участь 25 користувачів, з яких підтримало проект розпорядження 23 користувача, не підтримали проект розпорядження – 2, запропоновано пропозицій - 2.

 

4. Інформація про пропозиції, що надійшли до органу виконавчої влади за результатами обговорення:

 

№ п/п

Пропозиції

Результат:

враховано/

не враховано

Підстава не врахування пропозиції

1.

Звертаю увагу на те, що розпорядженням Голови Полтавської обласної адміністрації №74 від 01.02.2017 року встановлено наступні тарифи на аналогічні хірургічні послуги:
96. Видалення зуба просте (включаючи витрати часу на 
огляд хворого, анестезію, заповнення документації)
послуга
34,60 грн
97. Видалення зуба складне (включаючи витрати часу на 
огляд хворого, анестезію, заповнення документації) послуга
51,90 грн.
99. Видалення зуба з викроюванням слизово-періостального клаптя, випилюванням фрагмента 
кортикальної пластинки альвеолярного паростка
послуга
103,70 грн.
текст розпорядження доступний у відкритому доступі на офіційному сайті Полтавської облради (http://www.adm-pl.gov.ua/sites/default/files/74-2017.pdf)
Враховуючи те, що послуги надаються аналогічні, не може бути розбіг у ціні в ДЕСЯТЬ разів. Наприклад, видалення зуба з викроюванням - 1030,70 грн проти 103,70.
Таким чином, враховуючи наведені дані - таблицю викласти у наступній редакції:
1.1. Хірургічна стоматологія
№ 1.1.1 
Код Послуги 719
Найменування послуги
Видалення зуба просте (включаючи витрати часу на огляд хворого, анестезію, заповнення документації)
Тариф 50,00 грн.
№ 1.1.2 
Код Послуги 720
Найменування послуги
Видалення зуба складне (включаючи витрати часу на огляд хворого, анестезію, заповнення документації)
Тариф 100,00 грн.
№ 1.1.3 
Код Послуги 721
Найменування послуги
Видалення зуба з викроюванням слизово-періостального клаптя, випилюванням фрагмента кортикальної пластинки альвеолярного паростка
Тариф 200,00 грн.
Цей тариф майже вдвічі вищий за полтавські ціни. Проводьте роз’яснювальну роботу серед населення, щоб вони знали, що в поліклініках якісно можна лікувати зуби, а не звертатися в приватні стоматології з космічними цінниками.

Не враховано

Згідно чинного законодавства тарифи на платні послуги, що надають лікувально-профілактичні державні і комунальні заклади  охорони здоров’я, крім закладів охорони здоров’я МВС, окремих науково-дослідних установ Національної академії медичних наук, регулюються (встановлюються) обл(міськ) держадміністраціями   кожному закладу окремо виходячи з конкретних умов їх надання та враховуючи специфіку конкретного закладу охорони здоров’я.

Акцентуємо увагу, що проектовані тарифи стосуються тільки платних послуг, які надаються зазначеним закладом, а пацієнт може обирати інший заклад який надає аналогічні послуги.

У Київській міській клінічній лікарні № 12 існує відділення щелепно-лицевої хірургії, до якого направляються пацієнти інших стоматологічних закладів, стан яких потребує надання специфічних стоматологічних послуг, тобто послуг які неможливо надати в умовах звичайної стоматологічної поліклініки та пацієнти, які отримали травми і потребують оперативного втрачання. Зазначені послуги надаються фахівцями з використанням необхідного медичного обладнання.

 

2.

У відповідь на Вашу пропозицію повідомляю, що дані медичні послуги : 
719 «Видалення зуба просте (включаючи витрати часу на огляд хворого, анестезію, заповнення документації)»
720 «Видалення зуба складне (включаючи витрати часу на огляд хворого, анестезію, заповнення документації)»
721«Видалення зуба з викроюванням слизово-періостального клаптя, випилюванням фрагмента кортикальної пластинки альвеолярного паростка», розроблені згідно затвердженого наказу МОЗ України №67 від 14.02.2007 року і будуть застосовані у відділеннях щелепно-лицьових хірургій №1 та №2, для лікування хворих в умовах стаціонару. Пацієнти, які отримують дані медичні послуги направляються стоматологами поліклінічних відділень та медичних закладів міста, при неможливості видалення зубів а амбулаторних умовах. Пацієнти проходять передопераційне обстеження за місцем проживання і госпіталізуються в профільне відділення, для проведення операційних втручань в плановому порядку. Операції проводяться в умовах операційного блоку з використанням необхідного медичного обладнання, при участі щелепно-лицьових хірургів, середнього і молодшого медичного персоналу. Після проведеного оперативного втручання пацієнти перебувають в умовах стаціонару протягом 2-3 діб у зв’язку з можливими ускладненнями – кровотечі.
При розроблені тарифів на медичні послуги застосовано методику розрахунку, що включає: вартість медикаментів та виробів медичного призначення, час проведення даних медичних послуг з нарахуванням заробітної плати медичному персоналу.

Враховано

 

 

5. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення:

Вказані пропозиції опрацьована. З урахуванням зазначеного проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24 вересня 2014 року № 1055 «Про встановлення тарифів на платні послуги зі стоматологічної допомоги, які надаються лікувально-профілактичними державними та комунальними закладами охорони здоров’я у м. Києві» буде видано в редакції, яка запропонована для громадського обговорення. 

Перейти до спискуВерсiя для друку