Головна  →  Звіти  →  26 січня 2015

Звіт про проведене громадське обговорення проекту Плану дій з реалізації Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд" у 2014 - 2015 роках в місті Києві

1. Орган виконавчої влади, який проводить обговорення:

 

Департамент суспільних комунікацій

 

2. Питанняабоназва проекту акта, винесеного на обговорення:

План дій з реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2014 − 2015 роках в місті Києві

 

3. Інформація про осіб, що взяли участь у обговоренні:

Мешканці міста Києва (Олександр Чешков, Катерина Круліковська, Володимир Безбах, Олег Бутченко, Олександр Туник), громадські організації (ГО Фундація «Відкрите суспільство»)

 

4. Інформація про пропозиції, що надійшли до органу виконавчої влади за результатами обговорення:

№ з/п

Пропозиція

Результат

Підстава не врахування пропозиції

1.

До всього документу:

1. Необхідна чітка процедура участі громадськості в обговоренні проблем: 1. Мають бути встановлені строки обговорення - не менше 2 місяців;

2. Окрім громадської ради слід створити також громадську експертну раду - з фахівців, у т.ч. вже непрацюючих, науковців, чиновників, представників влади;

 3. Мають бути задіяні всі можливі форми для спілкування з громадянами: інтернет, телефон, круглі столи, дискусії, у т.ч. на рівні районів. І мають бути створені умови, аби всі, хто висловив бажання взяти участь в обговоренні, отримали можливість подати свої пропозиції;

 4. Кожна пропозиція має бути вислухана і або консенсусно чи обґрунтовано відхилена, або реалізована. Кожна схвалена експертами чи громадською думкою пропозиція має бути втілена незалежно від думок влади з цього приводу.

5. Слід запровадити механізми для реалізації місцевих референдумів шляхом електронного волевиявлення на сайті міської ради, причому не лише з інтернету, але й з допомогою терміналів в установах міста. Тим самим буде створено систему, за якої матимемо, відповідно до Конституції, дійсне народовладдя.

Не враховано

Відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 :

До пункту 1 зауважень - ст.18. визначається, що публічне громадське обговорення розпочинається з дня оприлюднення інформаційного повідомлення про його проведення та строк його проведення повинен становити не менше як один місяць;

До пункту 2 інформуємо, що крім Громадської ради при виконавчому органі Київради (Київській міській державній адміністрації) існують ще 42 консультативно-дорадчих органи з різних профільних питань, до складу яких входять науковці, експерти, спеціалісти підприємств та відомств тощо. У зв’язку з цим не має особливої потреби у створенні ще одного консультативного органу.

До пункту 3 інформуємо, що ст. 13. Передбачені різні форми публічного громадського обговорення:

конференції, форуми, громадські слухання, засідання за круглим столом, збори, зустрічі з громадськістю; теле- або радіодебати, Інтернет-конференції, електронні консультації.

До пункту 4 інформуємо, що за результатами обговорення обов’язково готується звіт, в якому зазначається про врахування тієї чи іншої пропозиції з відповідними роз’ясненнями.

До пункту 5 інформуємо, що питання проведення місцевих референдумів визначається перш за все на законодавчому рівні. В   українському законодавстві процедуру проведення  місцевих референдумів не визначено.  

2.

До пункту 9:

9-ий пункт не дуже зрозумілий. Якщо ваші співробітники досі не навчені взаємодіяти з громадськістю, то їх треба не навчати, а звільняти, а вже на нових людей витрачати гроші на навчання.

Не враховано

Оскільки законодавство постійно змінюється, міняються вимоги щодо роботи з громадськістю та інститутами громадянського суспільства. Таким чином, підвищення кваліфікації державних службовців з питань взаємодії з громадськістю у процесі формування та реалізації державної і регіональної політики  є необхідною умовою. Тим більше, що в структурі виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) є Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації,  основними  функціями якого є:

- підвищення кваліфікації державних службовців органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що працюють, як правило, на посадах п’ятої – сьомої категорій;

- підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ й організацій;

- надання методично-консультаційної допомоги органам державної влади та місцевого самоврядування з питань підвищення кваліфікації;

надання програмно-методичної допомоги підприємствам, установам й організаціям з питань підвищення кваліфікації кадрів;

- надання платних освітніх послуг, організація семінарів, конференцій, курсів тощо.

Підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, керівників органів самоорганізації населення відбувається відповідно до плану-графіку, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3.

До пункту 10:

10-ий пункт глобально жахливий. Ви тут посилаєтесь на документи 2011 і 2012 року, тобто документи, що були прийняті при режимі Януковича і Азарова. Їх ніхто не обговорював. І скоріше за все що ці постанови не направлені на те, щоб боротьби з корупцією. Бо з нею тоді не поборолись. Не вірю, що ці документи є зразком досконалості. А ви до них не прийняли ні одної поправки і на їх основі будете боротись з корупцією? Мабуть в них немає і слова про відповідальність за те, що з це явище замість зменшуватись розвивається як вірус...

 Вважаю, що ви повинні дуже ретельно ті документи перевірити, покращити, довести до людського, працездатного стану.

Не враховано

Оскільки вказаний документ діє на державному рівні, всі зміни та доповнення до нього вносяться Кабінетом Міністрів України.

Міські державні адміністрації, в тому числі і Київська в своїй роботі керуються чинним законодавством.

  Для забезпечення більшої ефективності протидії корупції в Київській міській державній адміністрації, за участю  фахівців з різних галузей права, представників громадських організацій та науковців розроблено проект Міської цільової програми протидії та запобігання корупції у місті Києві на 2014–2017 роки «Свідома громадськість – доброчесна влада».

Протягом 2012-2013 років, після завершення роботи над проектом, було прийнято низку міських програм. У зв’язку з цим з’явилась  необхідність в актуалізації заходів передбачених проектом Міської цільової програми протидії та запобігання корупції у місті Києві на 2014–2017 роки «Свідома громадськість – доброчесна влада» з метою уникнення дублювань.

 

4.

До пункту 18

Щодо пілотного проекту про адміністративні послуги, то необхідно надати можливість киянам замовляти максимальну кількість документів через сайт, але отримувати їх поштою вдома.

Не враховано

На сьогоднішній день в зв’язку з відсутністю коштів надання адміністративних послуг через Єдиний державний портал адміністративних послуг  залишається пілотною версією. У разі активної роботи Єдиного державного порталу адміністративних послуг пропозицію може бути враховано.

5.

До пункту 1:

Здійснення процедур щодо формування нового складу Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та підготовки нових редакцій Положення і Регламенту зазначеної Громадської ради відповідно до чинного законодавства та з метою утвердження повноцінної участі київської громади у формування і реалізації регіональної політики

 

Враховано

 

6.

До пункту 3:

Проведення публічних консультацій з громадськістю з актуальних питань соціально-економічного та гуманітарного розвитку міста Києва відповідно до принципів Відкритого Уряду та заходів, визначених Орієнтовним планом проведення консультацій з громадськістю

Враховано

 

7.

До пункту 4:

Проект заходу 4 та очікувані результати його виконання доцільно доопрацювати з урахуванням наданих зауважень і пропозицій (Забезпечення координаційної роботи з консультативно-дорадчими органами при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)

Не враховано

Методи (механізми) і форми (засоби) роботи з консультативно-дорадчими органами визначає профільний структурний підрозділ КМДА відповідно до чинного законодавства (постанова КМУ від  3 листопада 2010 р. № 996)

 

8.

До пункту 6:

Проект заходу 6 та очікувані результати його виконання доцільно доопрацювати з урахуванням наданих зауважень і пропозицій

(Наявність на сайті структурних підрозділів переліку послуг, що надаються громадянам, та роз’яснення щодо їх отримання, у т.ч. зразки документів, рекомендації громадянам щодо покрокових дій у вирішенні особистих питань, дні консультацій, а також сторінки громадських зауважень, ініціатив та однозначних відповідей на зазначені звернення громадян щодо їх врахування)

 

Частково враховано

Викладено в наступній редакції:

Оприлюднення на сайті структурних підрозділів переліку послуг, що надаються громадянам, та роз’яснення щодо їх отримання, у т.ч. зразки документів, рекомендації громадянам щодо покрокових дій у вирішенні особистих питань, дні консультацій, а також сторінки громадських зауважень, ініціатив та однозначних відповідей на зазначені звернення громадян щодо їх врахування

 

9.

До пункту 7:

Розроблення, затвердження та впровадження порядку проведення громадських слухань та консультацій з громадськістю при формуванні бюджету, прийнятті рішень з актуальних питань життєзабезпечення територіальної громади та діяльності органів і підрозділів Київської міської влади, в тому числі з використанням процедур громадських публічних обговорень проектів рішень і міських цільових бюджетних програм

Враховано

 

10.

До пункту 8:

Проект заходу 8 доцільно доопрацювати з урахуванням наданих зауважень і пропозицій (Висвітлення інформації про виконання Плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2014-2015 роках у місті Києві на офіційному веб-порталі виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та сайтах районних в місті Києві державних адміністрацій)

Враховано

Внесено зміни до плану (див.пункт 8 плану )

11.

До пункту 9:

Проект заходу 9 та очікувані результати його виконання доцільно доопрацювати з урахуванням наданих зауважень і пропозицій

(Здійснення заходів щодо навчання та підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, керівників органів самоорганізації населення відповідно до плану-графіку підвищення кваліфікації, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), в тому числі, з питань взаємодії з громадськістю у процесі формування та реалізації державної і регіональної політики)

Не враховано

Оскільки законодавство постійно змінюється, також змінюються вимоги щодо роботи з громадськістю та інститутами громадянського суспільства. Підвищення кваліфікації державних службовців з питань взаємодії з громадськістю у процесі формування та реалізації державної і регіональної політики  є необхідною умовою. Тим більше, що в структурі виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) є Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації,  основними  функціями якого є:

- підвищення кваліфікації державних службовців органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що працюють, як правило, на посадах п’ятої – сьомої категорій;

- підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ й організацій;

- надання методично-консультаційної допомоги органам державної влади та місцевого самоврядування з питань підвищення кваліфікації;

- надання програмно-методичної допомоги підприємствам, установам й організаціям з питань підвищення кваліфікації кадрів;

- надання платних освітніх послуг, організація семінарів

12.

До пункту 10:

Комплексне забезпечення виконання заходів щодо реалізації принципів Відкритого Уряду, передбачених Державною програмою щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки

 

Враховано

 

13.

До пункту 11:

Розроблення, затвердження і впровадження порядку забезпечення оперативного розгляду антикорупційних звернень громадян по лінії довіри та інформаційного обміну і взаємодії представників уповноважених органів, що беруть участь у розгляді і вирішенні звершень і скарг громадян щодо випадків корупції та порушень їхніх прав і законних інтересів  

Не враховано

Інформація на "лінію довіри" надається анонімно та не може

розглядатись як звернення громадян, відповідно до Закону України "Про звернення громадян", а тому її надання не обумовлює обов'язкової підготовки відповіді заявнику.

Надана інформація використовуватиметься керівництвом КМДА виключно як додаткове джерело для прийняття рішень щодо необхідності

проведення перевірок, а також при плануванні та здійсненні інших заходів спрямованих на запобігання корупції (п.п. 4, 5 ст. 20 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”).

У зв'язку з наведеним, проект заходу п. 11 викладено в наступній редакції - Забезпечення оперативного розгляду антикорупційнихповідомлень громадян по лінії довіри.

14.

До пункту 12:

Проект заходу 12 та очікувані результати його виконання доцільно доопрацювати з урахуванням наданих зауважень і пропозицій

(Провести роботу з актуалізації заходів передбачених проектом Міської цільової програми протидії та запобігання корупції у місті Києві на 2014–2017 роки «Свідома громадськість – доброчесна влада» з метою затвердження вказаної Програми)

 

Не враховано

Цей пункт пов’язаний із виконанням пункту 10 цього плану.

Термін виконання визначено І півріччя 2015 року

15.

До пункту 13:

Удосконалення відповідно до законодавства структури та механізмів функціонування системи обліку публічної інформації у виконавчому органі Київради (Київській міській державній адміністрації)

 

 Частково враховано

Викладено в наступній редакції: «Забезпечення відповідно до законодавства функціонування системи обліку публічної інформації у виконавчому органі Київради (Київській міській державній адміністрації)»

16.

До пункту 15:

Розроблення, впровадження і забезпечення розвитку системи інформаційного забезпечення потреб населення, підприємств, установ та організацій міста Києва з використанням новітніх інформаційно-комунікативних технології, кращих міжнародних практик використання технологій електронного урядування і електронної демократії у сфері місцевого самоврядування

 

Враховано

 

17.

До пункту 17:

Розроблення із залученням громадськості, затвердження і публічне забезпечення виконання плану-графіку впровадження у місті Києві вимог Закону України «Про адміністративні послуги»

 

Не враховано

Питання регулюються Законом України «Про адміністративні послуги» та розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523 «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»

18.

До пункту 18:

Проект заходу 18 та очікувані результати його виконання доцільно доопрацювати з урахуванням наданих зауважень і пропозицій (Забезпечення доступу суб’єктів звернення до інформації про адміністративні послуги та про суб’єктів надання адміністративних послуг через Єдиний державний портал адміністративних послуг (пілотна версія)

 

 

Не враховано

Питання регулюється Державною реєстраційною службою України, Державною міграційною службою України, Державним агентством земельних ресурсів України

19.

Доповнення до проекту плану:

Створення Координаційної ради з впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у місті Києва (покладення на неї функцій із забезпечення організації, координації та проведення комунікативних заходів, відстеження ефективності і результативності реалізації Ініціативи та досягнення очікуваних результатів, визначених Планом дій)

 

Не враховано

Зазначений документ прийнятий та затверджений на загальнодержавному рівні для обов’язкового виконання органами виконавчої влади. Створювати ще один орган для впровадження Ініціативи не має потреби, оскільки Планом дій передбачено всіх виконавців, необхідних для реалізації вищевказаної Ініціативи.

20.

Доповнення до проекту плану:

 Забезпечення підготовки і оприлюднення на офіційному веб-сайті щомісячного звіту про хід та результати виконання Плану дій з впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у місті Києві

 

Частково враховано

Звітний період визначений раз на півроку, оскільки окремі пункти Плану дій не передбачають строків виконання щомісячно.

21.

Доповнення до проекту плану:

 Розроблення доповнень до Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2015 рік  

 

 

Не враховано

Відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 р. № 996  «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» орієнтовний план  затверджується до початку року та оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади, або в інший прийнятний спосіб. Внесення змін до орієнтовного плану чинним законодавством не передбачено. Разом з тим,  щомісяця виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) формує План проведення консультацій з громадськістю на наступний місяць, що в свою чергу дає змогу врахувати, у разі необхідності, всі зміни та доповнення.

 

 

22.

Доповнення до проекту плану:

Проведення інвентаризації адміністративних послуг та розроблення і затвердження вичерпного переліку адміністративних послуг, що надаються через центри надання адміністративних послуг на території Києва

 

Враховано

 

23.

Доповнення до проекту плану:

Створення при міському голові експертно-апеляційної комісії з питань надання адміністративних послуг для створення можливостей позасудового апеляційного оскарження фактів неправомірних і обґрунтованих відмов у наданні адміністративних послуг, контролю законності процедур надання адміністративних послуг і дотримання прав громади у зазначеній сфері

 

Враховано

 

 

5. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення:

 

За результатами обговорення вирішено погодити Плану дій з реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2014 − 2015 роках в місті Києві з внесеними змінами та доповненнями.

 

Перейти до спискуВерсiя для друку