Головна  →  Інформаційні повідомлення  →  5 листопада 2014

Інформаційне повідомлення про про оприлюднення проекту розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 березня 2011 року № 344 «Про встановлення нормативів рентабельності на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів»

Повідомлення про оприлюднення

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) повідомляє про оприлюднення з 05.11.2014 в мережі Інтернет за адресою: www.kievcity.gov.ua (в розділі «Регуляторна діяльність»/«Оприлюднення проектів регуляторних актів») проекту розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 березня 2011 року № 344 «Про встановлення нормативів рентабельності на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів» (далі – проект) з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань.

Головним розробником проекту регуляторного акта є Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Проект розроблено з метою необхідності відповідного регулювання цін за надання послуг оренди торгових приміщень (площ) та плати за послуги, що надаються на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, а також збільшення надходжень до бюджету міста Києва від такої діяльності.

Проектом, зокрема, передбачається збільшити норматив рентабельності при розрахунках плати за надання в оренду торгових приміщень (площ), торговельно-технологічного та/або холодильного устаткування та плати за послуги, що надаються у торговельних об'єктах та ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, з 12 до 20 відсотків.

Зауваження та пропозиції до проекту просимо надсилати в письмовому або електронному вигляді на такі адреси:

  • поштова адреса: вул. Терещенківська, 11-А, м. Київ, 01004, Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), тел./факс (044) 235-86-93, сall-центр (044) 15-51 або
  • електронна адреса: [email protected].

Зауваження та пропозиції до проекту від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань прийматимуться Київською міською радою протягом одного місяця з дня оприлюднення до 05.12.2014.


 

Проект

Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами і доповненнями), Порядку розрахунку цін на послуги та оренду торгових приміщень (площ) та їх обслуговування на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, затвердженого наказом Міністерства економіки України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 30 червня 2009 року № 638/109 «Про затвердження Порядку розрахунку цін на послуги та оренду торгових приміщень (площ) та їх обслуговування на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 липня 2009 року за № 600/16616, з метою відповідного регулювання цін за надання послуг оренди торгових приміщень (площ) та плати за послуги, що надаються на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, в межах місцевого органу виконавчої влади:

1. У пункті 1 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 березня 2011 року № 344 «Про встановлення нормативів рентабельності на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у місті Києві 31 березня 2011 року за № 12/871, слова і цифри «у розмірі 12 відсотків» замінити словами і цифрами «у розмірі 20 відсотків».

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

Голова                                     В. Кличко


 

Аналіз регуляторного впливу

Проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до проекту розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 березня 2011 року № 344 «Про встановлення нормативів рентабельності на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів» (далі – проект розпорядження) розроблено Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Проект розпорядження розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" (із змінами і доповненнями), Порядку розрахунку цін на послуги та оренду торгових приміщень (площ) та їх обслуговування на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, затвердженого наказом Міністерства економіки України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 30.06.2009 №638/109 "Про затвердження Порядку розрахунку цін на послуги та оренду торгових приміщень (площ) та їх обслуговування на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.07.2009 за № 600/16616.

Так, постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" затверджені повноваження центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щодо регулювання (встановлення фіксованих та граничних рівнів цін (тарифів), торгівельних (постачальницько-збутових) надбавок, нормативів рентабельності, цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг згідно з додатком.

Пунктом 12 додатку до цієї постанови Кабінету Міністрів України встановлено, що Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації регулюють (встановлюють), зокрема, нормативи рентабельності (у розмірі не вище 20 відсотків) за надання в оренду торгових приміщень (площ), торговельно-технологічного та/або холодильного устаткування у торговельних об'єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів.

Прийняття проекту розпорядження обумовлено необхідністю відповідного регулювання цін за надання послуг оренди торгових приміщень (площ) та плати за послуги, що надаються на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, шляхом застосування нормативу рентабельності у розмірі 20 відсотків при розрахунках плати за надання ринком послуг по забезпеченню здійснення торгівлі у вигляді надання можливості користуватися торговельними місцями.

Враховуючи те, що прямі та непрямі витрати, пов’язані з обслуговуванням торгових місць на ринку та розмір яких враховується при розрахунках плати за надані ринком послуги, часто змінюються протягом року, застосування нормативу рентабельності у розмірі 20 відсотків надасть можливість ринкам, зокрема КП «Володимирський ринок» яке звернулось до Департаменту промисловості та розвитку підприємництва, уникнути негативного впливу зростання цін на обслуговування торговельних місць та застосовувати економічно обґрунтовані тарифи для надання послуг підприємцям.

Зазначений норматив рентабельності дозволить ринкам стабілізувати рівень прибутку та, як наслідок, збільшити відрахування до бюджету міста Києва.

Проект розпорядження підлягає державній реєстрації в Головному управлінні юстиції у м. Києві.

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою державного регулювання у випадку прийняття проекту розпорядження є необхідність відповідного регулювання цін за надання послуг оренди торгових приміщень (площ) та плати за послуги, що надаються на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, шляхом застосування нормативу рентабельності у розмірі до 20 відсотків включно при розрахунках плати за надання ринком послуг по забезпеченню здійснення торгівлі у вигляді надання можливості користуватися торговельними місцями, а також збільшення надходжень до бюджету міста Києва від такої діяльності.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення зазначених цілей, аргументи щодо переваги обраного способу

Альтернативними способами досягнення зазначених вище цілей є:

  • залишення існуючої ситуації без змін;
  • застосування ринкових механізмів;
  • прийняття запропонованого проекту розпорядження.

Перший варіант є недоцільним, оскільки норматив рентабельності у розмірі 12 відсотків при розрахунках плати за надання в оренду торгових приміщень (площ), торговельно-технологічного та/або холодильного устаткування та плати за послуги, що надаються у торговельних об'єктах та ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, не забезпечує відповідних та адекватних надходжень до бюджету міста Києва від такої діяльності.

Другий варіант неможливо використати для досягнення цілей регулювання, оскільки ринкові механізми базуються на принципах диспозитивності та повинні враховувати, перш за все, інтереси суб’єктів господарювання – суб’єктів господарювання, які провадять підприємницьку діяльність на ринках, а не територіальної громади міста Києва та відповідно збільшення дохідної частини бюджету міста Києва від такої діяльності на задоволення потреб киян.

З огляду на зазначене, було обрано шлях врегулювання зазначених вище правовідносин шляхом прийняття розпорядження в запропонованій редакції, що передбачає збільшення нормативу рентабельності при розрахунках плати за надання в оренду торгових приміщень (площ), торговельно-технологічного та/або холодильного устаткування та плати за послуги, що надаються у торговельних об'єктах та ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, до 20 відсотків.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми та відповідні заходи

Проектом розпорядження, зокрема, передбачається збільшити норматив рентабельності при розрахунках плати за надання в оренду торгових приміщень (площ), торговельно-технологічного та/або холодильного устаткування та плати за послуги, що надаються у торговельних об'єктах та ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, з 12 до 20 відсотків.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Проект розпорядження спрямований на відповідне та адекватне нинішній ситуації збільшення з 12 до 20 відсотків нормативу рентабельності при розрахунках плати за надання ринком послуг по забезпеченню здійснення торгівлі у вигляді надання можливості користуватися торговельними місцями, а також збільшення надходжень до бюджету міста Києва від такої діяльності.

Контроль та нагляд виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за додержанням вимог проекту розпорядження планується здійснювати постійно.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта

Прийняття проекту розпорядження матиме своїм наслідком відповідне та адекватне нинішній ситуації збільшення з 12 до 20 відсотків нормативу рентабельності при розрахунках плати за надання ринком послуг по забезпеченню здійснення торгівлі у вигляді надання можливості користуватися торговельними місцями, а також збільшення надходжень до бюджету міста Києва від такої діяльності.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії

Дія розпорядження не обмежується будь-яким строком.

8. Визначення показників результативності акта

Показниками результативності акта стане:

  • розмір надходжень до бюджету міста Києва, пов'язаних з дією акта;
  • кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;
  • розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта;
  • рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Контроль за дотриманням вимог, передбачених проектом розпорядження, здійснюватиме Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міськоїради (Київської міської державної адміністрації).

Відстеження результативності проекту розпорядження здійснюватиметься на підставі порівняння статистичних даних за показниками, визначеними у пункті 8 цього аналізу. Оприлюднення результатів базового відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено після одного року з дня набрання чинності проекту розпорядження.

Повторне відстеження результативності дії акта буде проведено через рік з дня видання регуляторного акта.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності акта.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Перейти до спискуВерсiя для друку